धर्म, जीवन व तत्त्वज्ञान

सत्यशोधकांना इशारा अथवा नव्या पिढीचे राजकारण

माझे तरुण मित्र ‘हंटर’कर्ते श्री. माधवराव बागल ह्यांनी हे छोटेसे सुंदर पुस्तक लिहिले आहे. माधवराव हे कलाभिज्ञ चित्रकार असल्याने आपल्या ह्या वाङ्मयीन कृतीतही त्यांना आपली सौंदर्याभिरुची प्रकट केल्याविना राहावले नाही. छोटे पुस्तक, सुटसुटीत प्रकरणे, लहान लहान पॅरेग्राफ, मार्मिक आणि समर्पक अवतरणे, साधी मराठी भाषा वगैरे उपकरणांनी त्यांनी आपले अभिनव विचार महाराष्ट्रातल्या बहुजन समाजाच्या गळी उतरविण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, तो केवळ अभिनंदनीय होय. हा प्रयत्न एकाद्या कथा-कीर्तनाप्रमाणे जनतेलाही रुचेल असे वाटते. एकंदर विचारसरणी नवी असल्याने अर्थात ह्यातील अवतरणे कार्ल मार्कस्, एच. जी. वेल्स. बर्नार्ड शॉ, टॉलस्टॉय, लेनीन इ. पाश्चात्य आचार्यांच्या शिकवणीतूनच घेणे भाग होते. पण मधून मधून टागोर, उमर खय्याम, तुकाराम, एकनाथ, ज्योतिबा फुले अशा पौरस्त्य महानुभावांचे उतारेही घेतले आहेत. ते जास्त घेतले असते तर बरे झाले असते. निदान पाश्चात्यांचे जे उतारे घेतले आहेत, त्या सर्वांची मराठीत भाषांतरे दिली असती तरी बरे होते. जनतेसाठी तरी भाषांतरे अवश्य होती.

सत्यशोधक समाजाचे एक सभासद, पुस्तककर्ते स्वतः असून पुन्हा त्या समाजासच इशारा देण्यास व त्याची कार्यव्याप्ती वाढविण्यास तयार आहेत, ह्यावरून ते सत्याग्रही ठरतात. “मोहित्यांची मंजुळा” नावाची एक नवी कादंबरी झाली आहे, असे ऐकतो. ती सत्यसमाजाची सुधारणा करण्याच्या उदात्त हेतूने लिहिली आहे, असे म्हणतात. पण त्या पुस्तकात सत्यसमाजाच्या अत्याचाराचे लालभडक चित्र उठविले आहे असेही ऐकतो. सुधारणेचा छिद्रान्वेषण हाच मार्ग आहे काय ह्याची मला खात्री नाही, पण ही प्रस्तुत सुंदर चोपडी पुढे आली आहे, तिला दोन नावे कर्त्यांनी दिली आहेत, तरी “बागलाची मंजुळा” हे तिसरे अधिक सार्थ नाव त्यांच्या परवानगीशिवाय मी देऊ पहात आहे. कारण हिच्याकडून सत्यशोधक समाजाची अधिक सहानुभूतीने सुधारणा होईल असे मला वाटते. (फुट नोट- श्री. माधवराव खंडेराव बागल ह्यांच्या पुस्तकास प्रस्तावना १९३१.)

धर्म, समाजकारण, अर्थकारण आणि राजकारण ह्यांपैकी चौथ्याच क्लिष्ट तत्त्वाकडे कर्त्याचा अधिक ओढा दिसत आहे. ८५ पानावरच्या पहिल्या ओवीत त्यांनी स्वतःच आग्रहाने तसे म्हटले आहे. ते तरुण आहेत. त्यांना हे शोभतेच. पण एकंदर त्यांच्या विवेचनात अर्थकारणाची जी नवी घडी आजकाल बसत चालली आहे तिचाच प्रभाव अधिक दिसत आहे. बागलांची ही मंजूळा कितीही पडदानशीन असली तरी त्यांच्या राजकारणाच्या दाट पडद्याच्या आडून तिचे ताजे (आर्थिक) सौंदर्य दिसल्यावाचून राहात नाही.

अर्थकारणाची धडाडी माधवराव बागलांच्या ह्या छोट्या पुस्तकातच नव्हे तर त्यांनी अलीकडे स्वीकारलेल्या जनसेवेच्या कार्यक्रमातही स्पष्ट दिसत आहे. नुकतेच त्यांनी घडवून आणिलेल्या वाळवे तालुका शेतकरी परिषदेत, सातारा जिल्हा काँग्रेस परिषदेत त्यांनी आणिलेल्या व्याजाबद्दलच्या ठरावात आणि कोल्हापुरात त्यांनी चालविलेल्या खादी प्रसाराच्या कामातही त्यांची हीच आर्थिक नवी वृत्ती दिसून येत आहे.

बागलांनी सत्यशोधकांना दिलेला इशारा स्वतः सत्यशोधकासच कितीसा पटेल ह्याची मात्र मला खात्री नाही, तरी ख-या सत्यशोधकास अंतःकरणात न पटेल असे कोणतेच विधान ह्या इशा-यात कोठेही नाही. पण हल्लीचा काळ नुसता अंतःकरणाचाच उरलेला नसून बाह्यकृतीतील त्याच्या आविष्कारणाचा आणि सा-या समाज परिवर्तनाचा जास्त आहे. हा उद्देश अंशतः तरी सिद्ध होवो, अशी वाचकांपुढे माझी प्रार्थना आहे.

धर्म, जीवन व तत्त्वज्ञान

  संपादकीय
  पुरस्कार
विभाग पहिला : प्रवासवर्णन
 - जलप्रवास
 - मार्सेय शहर
 - पॅरीस शहर
 - नॉटर डेम द ला गार्ड देऊळ व ते
     पाहून सुचलेले विचार
 - लंडन शहर
 - ब्रिटिश म्युझिअम
 - लंडन येथील बालहत्यानिवारक गृह
 - सोमयागाचे वर्णन वाचून वाटलेला
    विस्मय व विषाद
 - डेव्हनपोर्ट येथील गुड फ्रायडे
 - बोअर युद्धाचा शेवट व ऑक्सफर्ड
    येथील उल्हास
 - राष्ट्रीय निराशा
 - बर्टन खेड्यातील शाळा कशी दिसली?
 - विभूतीपूजा
 - मॅंचेस्टर कॉलेज
 - पृथ्वीच्या पोटात ४४० यार्डाखाली
 - जनातून वनात आणि परत
 - बंगलूरच्या रस्त्यातील एक फेरी
 - मंगळूर येथील काही विशेष गोष्टी
 - बंगालची सफर
 - शांतिनिकेतन
 - सह्याद्रीवरुन-१
 - सह्याद्रीवरुन-२
 विभाग दुसरा : धर्मपर लेख
 - युनिटेरियन समाज
 - इंग्लंडातील आधुनिक धर्मविषयक
   चळवळ आणि लिव्हरपूल
 - सुशिक्षित धर्मभगिनींस अनावृत पत्र
 - ब्राह्मसमाज व आर्यसमाज (ह्यातील
    हल्लीचे साम्य,भेद व पुढे ऐक्यार्थ यत्न)
 - धर्मजागृती
 - निवृत्ती व प्रवृत्ती आणि अवतारवाद व विकासवाद
 - ईश्वर आणि विश्वास
 - बौद्धधर्म जीर्णोद्धार
 - ब्राह्मधर्म व ब्राह्मसमाज
 - आत्म्याची यात्रा
 - आत्म्याची वसती
 -  हिंदुस्थानातील उदार धर्म
 - कौटुंबिक उपासनेच्यावेळी केलेला
    उपदेश देवाचा व आपला संबंध
 - आवड आणि प्रीती
 - स्तुती, निर्भत्सना व निंदा
 - विनोदाचे महत्त्व
 - प्रेमप्रकाश
 - संग व विषय
 - मरण म्हणजे काय?
 - धर्मप्रसारार्थ स्वानुभवाची आवश्यकता
 - ब्राह्म आणि प्रार्थनासमाजास एक विनंती
 - दास्यभक्तीची ध्वजा
 - प्रेमसंदेश
प्रो. ऑयकेन ह्यांची जीवनमीमांसा
 - धर्म-१
 - धर्म-२
 - नीती-१
 - नीती-२
 - नीती-३
 - शास्त्र आणि तत्वज्ञान-१
 - शास्त्र आणि तत्वज्ञान-२
 - सार्वजनिक नित्य व नैमित्तिक
    उपासनेच्यावेळी केलेले उपदेश
 - संतांचा धर्म आणि राष्ट्राचा उत्कर्ष
 - धर्म, समाज आणि परिषद
 - धर्मसंघाची आवश्यकता
 - विनययोग
 - शासनयोग
 - पितृशासन
 - गुरुशासन
 - राजशासन
 - धर्म आणि व्यवहार
 - प्रेरणा आणि प्रयत्न
 - मानवी आदर आणि दैवी श्रद्धा-१
 - मानवी स्नेह आणि ईश्वरभक्ती -२
 - मनुष्यसेवा आणि ईश्वरोपासना -३
 - मनाची प्रसन्नता आणि मोक्षप्राप्ती-४
 - परमार्थाची प्रापंचिक साधने-५
 - आधुनिक युग आणि ब्राह्मसमाज
 - धर्मसाधन
 - नैराश्यवाद
 - आनंदवाद
 - संसारसुखाची साधने
 - वृत्ती, विश्वास आणि मते
 - व्यक्तित्वविकास
 - स्त्री-दैवत
 - दान आणि ऋण
 - राज्यरोहण
 - नाममंत्राचे सामर्थ्य
 - मनुष्यजन्माची सार्थकता
 - आपुलिया बळे घालावी हे कास
 - कालियामर्दन
विभाग तिसरा : इतर लेख
 - आपला व खालील प्राण्यांचा संबंध
 -  स्वराज्य आणि स्वाराज्य
 - देशभक्ती आणि देवभक्ती
 - समाजसेवेची मूलतत्वे
 - निराश्रित साहाय्यकारी मंडळी व आक्षेपनिरसन
 - रा.गो.भांडारकर ह्यांचे धर्मपर लेख व व्याख्याने
 - प्रार्थनासमाज अप्रिय असल्यास तो का?
 - राजा राममोहन रॉय
 - मुरळी अथवा पश्चिम हिंदुस्थानातील हिंदू
    देवळांतील अनितिमूलक आणि बीभत्स प्रकार
 - श्रीशाहू छत्रपतींच्या मनाचा विकास
 - रावसाहेब थोरात ह्यांच्या "बोधमृत" ला प्रस्तावना
 - जमखिंडी येथील परशुरामभाऊ हायस्कूलचा
    सुवर्णमहोत्सव
 - थोरल्या शाहू महाराजांच्या कारकीर्दीचे मराठ्यांच्या
    इतिहासातील महत्त्व
 - डॉ. भांडारकरांस मानपत्र
 - मराठी भाषेद्वारा ब्राह्मधर्माचा प्रचार
 - राजा राममोहन व बुवाबाजी
 - प्रार्थनासमाजाचा एक नमुना
 - क्षात्रधर्म
 - स्वराज्य विरुद्ध जातिभेद
 - इतिहास, संशोधन व भाषाशास्त्र
 - गुन्हेगार जातीची सुधारणा
 - निराश्रित साह्यकारी मंडळी
 - वाई प्रार्थना संघ मंदिर प्रवेश
 - ब्रह्मानंद केशवचंद्र सेन
 - साधारण ब्राह्मसमाजाची पन्नास वर्षे
 - निराश्रित साहाय्य
 - मुंबई येथील मानपत्रास उत्तर
 - सत्यशोधकांना इशारा अथवा नव्या पिढीचे राजकारण
 - बंदिस्त बळीराजा
 - सही नाही; सहानुभूती!
 - टिळकांच्या मानपत्रास विरोध
 - A Scientific Catechism
 - Gleanings from Periodicals
 - The Arya Samaj of India
 - Liberal Religion in Japan
 - The New Light of Persia
 - Liberal Christianity in Europe
 - Unitarianism in England and America 
विभाग चौथा : परिशिष्टे
 - महर्षी शिंदे ह्यांचे पहिले कीर्तन
 - रामजी बसाप्पा शिंदे ह्यांचा मृत्यू
 - लाहोर येथील धर्मपरिषद

 - कोल्हापूर येथील धर्मविषयक चळवळ व

    प्रगतीपत्रातील अहवाल

 - विसावे व्याख्यान
 - आख्यान
 - महाराष्ट्र सुधारक आगळा
 - भगिनी जनाबाई ह्यांची स्मृतिचित्रे
 - परलोकवासी विठ्ठल रामजी शिंदे
 -  The Late Mr. V. R. Shinde
 - कै. अण्णासाहेब शिंदे, चरित्र व कार्य
 - प.वा. अण्णासाहेब शिंदे
 - व-हाड मध्यप्रांतीय सत्यशोधक हीरक महोत्सव
 - १९ मार्च १९३३-७१ वा वाढदिवस
 - श्री. महाराजांचे अस्पृश्योद्धारक कार्य-श्रीमंत
   सयाजीराव गायकवाड
 - दांभिक देशभक्तापेक्षा
 - धर्मरहस्य अथवा अंत्यजोद्धार
 - लाहोर येथील धर्म परिषद
 - आपुले स्वहित करावे पै आधी
 - सुखवाद व सुखाची साधने
 - लुटूपुटूची पार्लमेंट
 - बहाई समाजाचा ब्राह्मसमाजास संदेश
 - प्रेमाचा विकास
 - भोकरवाडी येथील आपत्ती
 - सुधारकांची जुनी परंपरा (स्फुट)
 - सुधारकच हिंदूधर्माचे खरे रक्षक
 - निष्ठा व नास्तिक्य
 - विठ्ठल रामजी शिंदे व श्री शाहू छत्रपती
 - विठ्ठल रामजी शिंदे व सयाजीराव गायकवाड
 - विठ्ठल रामजी शिंदे व महात्मा गांधी
 - वि.रा. शिंदे व राजाराम छत्रपती
 - विजापूर येथी धर्मकार्य, विजापूर
 - सोमवंशीय सन्मार्गदर्शक समाज
 - रोगनिवारक प्रयत्न-एक निकडीची विनंती
 - कवित्व आणि भरारी
 - मोफत व सक्तीचे शिक्षण नको !!
 - बहुजन पक्ष
 - डी.सी.मिशनचा १७ वा वाढदिवस
 - अहंकार नासाभेद
 - यश परिणामात नसून प्रयत्नात आहे.
 -  Maharashtra Provincial Social Conference
 - प्रांतिक सामाजिक परिषद-सातारा
 - शिवाजी की रामदास?
 - बडोदे-तत्वज्ञान व समाजशास्त्र विभागाचे अध्यक्ष
 - श्री. विठ्ठल रामजी शिंदे व सुबोध पत्रिका
 - कै. डॉ. संतूजी रामजी लाड
 - मागासलेले व अस्पृश्य
 -  Shree V. R. Shinde’s Work
 - पुण्यातील मानपत्रास उत्तर
-   Liberal Religion in India
- वाई ब्राह्मोसमाज-विश्वास लेख
 - गुरुवर्य शिंदे सूक्ती