धर्म, जीवन व तत्त्वज्ञान

कोल्हापूर येथील धर्मविषयक चळवळ व प्रगती पत्रातील अहवाल

दिनांक १३ रोजी रात्री राजाराम कॉलेज हॉलमध्ये श्रीयुत विठ्ठल रामजी शिंदे ह्यांचे सुरस व सुबोध मराठीत हरिकीर्तन झाले. ता. १४ रोजी सकाळी राजाराम कॉलेज हॉलमध्ये भाई प्रथमलाल सेन ह्यांनी हिंदीत उपासना चालविली. ता. १५ रोजी सायंकाळी प्रेमदास बुवा ह्यांचे नगर संकीर्तन झाले. रात्री ८-३० वाजता राजाराम कॉलेज हॉलमध्ये रा. ब. डॉ. खेडकर ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रो. वासवानी ह्यांचे “ब्राह्मसमाज आणि राष्ट्र घटना” ह्या विषयावर विस्तृत विवेचनपूर्ण, सुबोध, सुविचारपरिपूर्ण आणि अस्खलित दीड तासपर्यंत व्याख्यान झाले. ता. १६ रोजी संध्याकाळी येथील जगदगुरू श्री. शंकराचार्य स्वामी ह्यांचे संस्थानी रा. शिंदे ह्यांचे हरीकीर्तन झाले. श्री. स्वामी महाराजांनी कीर्तन समाप्तीनंतर रा. शिंदे ह्यांना रेशमी उपरणे व प्रसाद अर्पण करून ब्राह्मसमाज धर्माची मूलतत्त्वे आपणांस मान्य आहेत असे सर्वांस विदित केले. ह्याप्रमाणे ब्राह्म मंडळीने करवीरस्थांस ब्राह्मधर्माची व्याख्यानाद्वारे, कीर्तनाद्वारे आणि भजनाद्वारे ओळख करून दिली. सदर मंडळीने इकडे येऊन ब्राह्मधर्माच्या तत्त्वाविषयी इकडे जागृती उत्पन्न केली आहे. इतकेच नाही तर सर्व हिंदू लोकांना पूज्य व पवित्र असे जे शंकराचार्यांचे पीठ, त्यावरील सांप्रत विराजमान पुरूषानेही आपली उघड पसंती दर्शवून सदर ब्राह्ममंडळीचे आपल्या पवित्र मठात त्यांचे कीर्तन करवून अभिनंदन केले आहे. ह्यावरून वारा कसा वाहत आहे व सत्यधर्माचाच कसा विजय होत आहे हे दिसून येईल.

श्रींस तरूणबुवांचे कीर्तन पसंत पडले. श्री. जगदगुरू ह्यांनी रा. रा. शिंदे ह्यांस आपणाजवळ बोलावून जवळ बसवून घेतले व म्हणाले की, “तुमच्या प्रकृतीस विकृती झाली असून तिकडे लक्ष न देता फार सुरस कीर्तन केलेत. आम्हांस फार संतोष वाटला. तुम्ही जे प्रतिपादन केलेत ते यथार्थ आहे. तुमची मते आम्हांस पसंत वाटतात. तुम्ही हाती घेतलेले कार्य पवित्र असून तुम्ही सत्यधर्माचा लोकांत प्रसार करीत आहात” हे श्री. जगदगुरूंचे भाषण ऐकून रा. शिंदे म्हणाले की, “धर्मसंबंधी सुधारणा स्वामी महाराजांच्या पीठावरून अधिकाराने झाल्या असता त्या सहज लोकांस पटणार आहेत. स्वामी महाराजांनी त्या अवश्य कराव्यात. अशी माझी विनंती आहे. मद्रासकडे व महाराष्ट्रातील पुष्कळ कनिष्ठ जातींचे लोक ख्रिस्तीधर्मात जातात व त्यामुळे हिंदुधर्माची लोकसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. ह्याकरिता श्री. जगदगुरूंनी अशा लोकांची इच्छा असेल तर त्यांस परत हिंदुधर्मात येण्याची मोकळीक देण्याविषयीचे आज्ञापत्र प्रसिद्ध करावे.” रा. शिंदे ह्यांची ही विनंती ऐकून श्री. जगदगुरूंस त्यांचे म्हणणे रास्त आहे असे वाटले व त्यांनी असे स्पष्ट बोलून दाखविले की, ही व अशा सुधारणा लवकरच घडवून आणण्याचा श्रींचा मानस आहे. परधर्मात गेलेले आपले लोक परत आपल्या धर्मात घेण्याविषयी परवानगीचे आज्ञापत्र काढण्याविषयी श्रींचा विचार चालू आहे आणि श्रींनी असेही बोलून दाखविले की, योग्य त्या धर्मसंबंधाच्या सुधारणा आपल्या कारकीर्दीत घडून याव्यात व रा. शिंदे ह्यांच्यासारख्या लोकांचा आपणांस नित्य समागम घडावा अशी आपली फार इच्छा आहे.

कोल्हापूरच्या प्रगतीकरांनी आपल्या एका लेखात पुढील उत्तेजक उदगार काढले आहेत:-

“ह्या मंडळीस आमची अशी विनंती आहे की, त्यांनी जागोजाग प्रवास करून हे धर्म प्रसाराचे पवित्र कार्य सारखे चालू ठेवावे. मुंबईस, कराचीस अथवा पुण्यास एके ठिकाणी राहून हे धर्म प्रसाराचे कार्य होणार नाही. नेहमी प्रवास करणे अत्यंत इष्ट आहे. सांप्रत जो शिक्षणाचा प्रसार ह्या देशात झाला आहे, त्यामुळे लोकमत जागृत झाले आहे. पण राजकीय, सामाजिक व औद्योगिक बाबतीत जशी काम करणारी मंडळी पुढे येत आहेत, तशी धर्मसंबंधी बाबींत काम करणारी रा. शिंदे प्रभृतीसारखी मंडळी पुढे येईल तर ब्राह्मधर्माचा अथवा प्रार्थनासमाजाच्या धर्माचा प्रसार अधिकाधिक होत जाईल”.

धर्म, जीवन व तत्त्वज्ञान

  संपादकीय
  पुरस्कार
विभाग पहिला : प्रवासवर्णन
 - जलप्रवास
 - मार्सेय शहर
 - पॅरीस शहर
 - नॉटर डेम द ला गार्ड देऊळ व ते
     पाहून सुचलेले विचार
 - लंडन शहर
 - ब्रिटिश म्युझिअम
 - लंडन येथील बालहत्यानिवारक गृह
 - सोमयागाचे वर्णन वाचून वाटलेला
    विस्मय व विषाद
 - डेव्हनपोर्ट येथील गुड फ्रायडे
 - बोअर युद्धाचा शेवट व ऑक्सफर्ड
    येथील उल्हास
 - राष्ट्रीय निराशा
 - बर्टन खेड्यातील शाळा कशी दिसली?
 - विभूतीपूजा
 - मॅंचेस्टर कॉलेज
 - पृथ्वीच्या पोटात ४४० यार्डाखाली
 - जनातून वनात आणि परत
 - बंगलूरच्या रस्त्यातील एक फेरी
 - मंगळूर येथील काही विशेष गोष्टी
 - बंगालची सफर
 - शांतिनिकेतन
 - सह्याद्रीवरुन-१
 - सह्याद्रीवरुन-२
 विभाग दुसरा : धर्मपर लेख
 - युनिटेरियन समाज
 - इंग्लंडातील आधुनिक धर्मविषयक
   चळवळ आणि लिव्हरपूल
 - सुशिक्षित धर्मभगिनींस अनावृत पत्र
 - ब्राह्मसमाज व आर्यसमाज (ह्यातील
    हल्लीचे साम्य,भेद व पुढे ऐक्यार्थ यत्न)
 - धर्मजागृती
 - निवृत्ती व प्रवृत्ती आणि अवतारवाद व विकासवाद
 - ईश्वर आणि विश्वास
 - बौद्धधर्म जीर्णोद्धार
 - ब्राह्मधर्म व ब्राह्मसमाज
 - आत्म्याची यात्रा
 - आत्म्याची वसती
 -  हिंदुस्थानातील उदार धर्म
 - कौटुंबिक उपासनेच्यावेळी केलेला
    उपदेश देवाचा व आपला संबंध
 - आवड आणि प्रीती
 - स्तुती, निर्भत्सना व निंदा
 - विनोदाचे महत्त्व
 - प्रेमप्रकाश
 - संग व विषय
 - मरण म्हणजे काय?
 - धर्मप्रसारार्थ स्वानुभवाची आवश्यकता
 - ब्राह्म आणि प्रार्थनासमाजास एक विनंती
 - दास्यभक्तीची ध्वजा
 - प्रेमसंदेश
प्रो. ऑयकेन ह्यांची जीवनमीमांसा
 - धर्म-१
 - धर्म-२
 - नीती-१
 - नीती-२
 - नीती-३
 - शास्त्र आणि तत्वज्ञान-१
 - शास्त्र आणि तत्वज्ञान-२
 - सार्वजनिक नित्य व नैमित्तिक
    उपासनेच्यावेळी केलेले उपदेश
 - संतांचा धर्म आणि राष्ट्राचा उत्कर्ष
 - धर्म, समाज आणि परिषद
 - धर्मसंघाची आवश्यकता
 - विनययोग
 - शासनयोग
 - पितृशासन
 - गुरुशासन
 - राजशासन
 - धर्म आणि व्यवहार
 - प्रेरणा आणि प्रयत्न
 - मानवी आदर आणि दैवी श्रद्धा-१
 - मानवी स्नेह आणि ईश्वरभक्ती -२
 - मनुष्यसेवा आणि ईश्वरोपासना -३
 - मनाची प्रसन्नता आणि मोक्षप्राप्ती-४
 - परमार्थाची प्रापंचिक साधने-५
 - आधुनिक युग आणि ब्राह्मसमाज
 - धर्मसाधन
 - नैराश्यवाद
 - आनंदवाद
 - संसारसुखाची साधने
 - वृत्ती, विश्वास आणि मते
 - व्यक्तित्वविकास
 - स्त्री-दैवत
 - दान आणि ऋण
 - राज्यरोहण
 - नाममंत्राचे सामर्थ्य
 - मनुष्यजन्माची सार्थकता
 - आपुलिया बळे घालावी हे कास
 - कालियामर्दन
विभाग तिसरा : इतर लेख
 - आपला व खालील प्राण्यांचा संबंध
 -  स्वराज्य आणि स्वाराज्य
 - देशभक्ती आणि देवभक्ती
 - समाजसेवेची मूलतत्वे
 - निराश्रित साहाय्यकारी मंडळी व आक्षेपनिरसन
 - रा.गो.भांडारकर ह्यांचे धर्मपर लेख व व्याख्याने
 - प्रार्थनासमाज अप्रिय असल्यास तो का?
 - राजा राममोहन रॉय
 - मुरळी अथवा पश्चिम हिंदुस्थानातील हिंदू
    देवळांतील अनितिमूलक आणि बीभत्स प्रकार
 - श्रीशाहू छत्रपतींच्या मनाचा विकास
 - रावसाहेब थोरात ह्यांच्या "बोधमृत" ला प्रस्तावना
 - जमखिंडी येथील परशुरामभाऊ हायस्कूलचा
    सुवर्णमहोत्सव
 - थोरल्या शाहू महाराजांच्या कारकीर्दीचे मराठ्यांच्या
    इतिहासातील महत्त्व
 - डॉ. भांडारकरांस मानपत्र
 - मराठी भाषेद्वारा ब्राह्मधर्माचा प्रचार
 - राजा राममोहन व बुवाबाजी
 - प्रार्थनासमाजाचा एक नमुना
 - क्षात्रधर्म
 - स्वराज्य विरुद्ध जातिभेद
 - इतिहास, संशोधन व भाषाशास्त्र
 - गुन्हेगार जातीची सुधारणा
 - निराश्रित साह्यकारी मंडळी
 - वाई प्रार्थना संघ मंदिर प्रवेश
 - ब्रह्मानंद केशवचंद्र सेन
 - साधारण ब्राह्मसमाजाची पन्नास वर्षे
 - निराश्रित साहाय्य
 - मुंबई येथील मानपत्रास उत्तर
 - सत्यशोधकांना इशारा अथवा नव्या पिढीचे राजकारण
 - बंदिस्त बळीराजा
 - सही नाही; सहानुभूती!
 - टिळकांच्या मानपत्रास विरोध
 - A Scientific Catechism
 - Gleanings from Periodicals
 - The Arya Samaj of India
 - Liberal Religion in Japan
 - The New Light of Persia
 - Liberal Christianity in Europe
 - Unitarianism in England and America 
विभाग चौथा : परिशिष्टे
 - महर्षी शिंदे ह्यांचे पहिले कीर्तन
 - रामजी बसाप्पा शिंदे ह्यांचा मृत्यू
 - लाहोर येथील धर्मपरिषद

 - कोल्हापूर येथील धर्मविषयक चळवळ व

    प्रगतीपत्रातील अहवाल

 - विसावे व्याख्यान
 - आख्यान
 - महाराष्ट्र सुधारक आगळा
 - भगिनी जनाबाई ह्यांची स्मृतिचित्रे
 - परलोकवासी विठ्ठल रामजी शिंदे
 -  The Late Mr. V. R. Shinde
 - कै. अण्णासाहेब शिंदे, चरित्र व कार्य
 - प.वा. अण्णासाहेब शिंदे
 - व-हाड मध्यप्रांतीय सत्यशोधक हीरक महोत्सव
 - १९ मार्च १९३३-७१ वा वाढदिवस
 - श्री. महाराजांचे अस्पृश्योद्धारक कार्य-श्रीमंत
   सयाजीराव गायकवाड
 - दांभिक देशभक्तापेक्षा
 - धर्मरहस्य अथवा अंत्यजोद्धार
 - लाहोर येथील धर्म परिषद
 - आपुले स्वहित करावे पै आधी
 - सुखवाद व सुखाची साधने
 - लुटूपुटूची पार्लमेंट
 - बहाई समाजाचा ब्राह्मसमाजास संदेश
 - प्रेमाचा विकास
 - भोकरवाडी येथील आपत्ती
 - सुधारकांची जुनी परंपरा (स्फुट)
 - सुधारकच हिंदूधर्माचे खरे रक्षक
 - निष्ठा व नास्तिक्य
 - विठ्ठल रामजी शिंदे व श्री शाहू छत्रपती
 - विठ्ठल रामजी शिंदे व सयाजीराव गायकवाड
 - विठ्ठल रामजी शिंदे व महात्मा गांधी
 - वि.रा. शिंदे व राजाराम छत्रपती
 - विजापूर येथी धर्मकार्य, विजापूर
 - सोमवंशीय सन्मार्गदर्शक समाज
 - रोगनिवारक प्रयत्न-एक निकडीची विनंती
 - कवित्व आणि भरारी
 - मोफत व सक्तीचे शिक्षण नको !!
 - बहुजन पक्ष
 - डी.सी.मिशनचा १७ वा वाढदिवस
 - अहंकार नासाभेद
 - यश परिणामात नसून प्रयत्नात आहे.
 -  Maharashtra Provincial Social Conference
 - प्रांतिक सामाजिक परिषद-सातारा
 - शिवाजी की रामदास?
 - बडोदे-तत्वज्ञान व समाजशास्त्र विभागाचे अध्यक्ष
 - श्री. विठ्ठल रामजी शिंदे व सुबोध पत्रिका
 - कै. डॉ. संतूजी रामजी लाड
 - मागासलेले व अस्पृश्य
 -  Shree V. R. Shinde’s Work
 - पुण्यातील मानपत्रास उत्तर
-   Liberal Religion in India
- वाई ब्राह्मोसमाज-विश्वास लेख
 - गुरुवर्य शिंदे सूक्ती