धर्म, जीवन व तत्त्वज्ञान

वि. रा. शिंदे व राजाराम छत्रपती

[कोल्हापूरचे शाहू छत्रपती ह्यांचे चिरंजीव राजाराम महाराज ह्यांस लिहिलेले हे पत्र. छत्रपती शिवाजी महाराज ह्यांचे चरित्र शिंदे ह्यांनी लिहावयास घ्यावे अशी शाहू महाराजांची फार इच्छा होती. परंतु ‘डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन’ च्या कामाच्या धबडग्यात त्यांस, महाराज विद्यमान असता, सवड होऊ शकली नाही. १९२३ साली ते ‘मिशन’ च्या कामातून निवृत्त झाले. लेखनकार्य हाती घेण्यास त्यांस आता वेळ भरपूर होता. त्यांच्या डोक्यात ज्या काही ग्रंथांच्या योजना घोळू लागल्या होत्या त्यापैकी ‘श्री शिव छत्रपतींचे चरित्र’ लेखनाची योजना ही एक होती.........संपादक ]
पुणे, १९२३

श्रीमच्छत्रपती श्रीक्षत्रिय कुलावंतस राजाराम महाराज सरकार, कोल्हापूर, ह्यांचे चरण सेवेसी अत्यंत नम्रतापूर्वक विज्ञापना ऐसीजे.

मी केव्हातरी एकदा कोल्हापूरास यावे अशी महाराजांनी आज्ञा केली होती व परलोकवासी श्री शाहू महाराजांनी तशी इच्छा प्रदर्शित केली होती. परंतु अलीकडे माझ्या मिशनमध्ये काही ब्राह्मण सभासदांनी काय गोंधळ माजविला आहे हे ‘विजयी मराठा’ आणि ‘ज्ञानप्रकाश’ ‘लोकसंग्रह’ वगैरे पत्रांवरून सहज समजण्यासारखें आहे. त्यामुळे गेली दोन वर्षे मला पुणे सोडून कोठेही बाहेर जाणे अगदी अनिष्ट झाले. येत्या १५ तारखेसच ह्या शाखेची साधारम सभा आहे. अस्पृश्य वर्गाच्या हातात मी मिशन देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याला ब्राह्मण सभासद अकल्पित विघ्ने आणीत आहेत. त्यांच्या बाजूची वर्तमानपत्रे खोट्या बातम्या पसरवीत आहेत. व दुसरी बाजू दाबून ठेवीत आहेत. अशा वेळी कोल्हापूर येथील मराठा बोर्डिंगकडून शिवजयंतीचा मोठा उत्सव ता. १८ एप्रिल रोजी होणार आहे. त्यात व्याख्यान देण्यासाठी मला आमंत्रण आले आहे. पण ता. १५ एप्रिलच्या सभेचे काम न संपल्यास व काही गडबड झाल्यास माझे येणे होणार नाही. तरी एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा मे महिन्यात सावचितपणे आपल्या दर्शनास येण्याचा विचार करीत आहे. त्याचवेळी दोन दिवस अधिक राहून महाराज फर्मावतील ती सेवा आनंदाने करीन.

सोबत कै. महाराजांच्या एका पत्राची प्रत पाठविण्याची परवानगी घेत आहे. त्यात श्री शिवाजी महाराजांचे चरित्र मी लिहावे अशी त्यांनी फार इच्छा दाखविली होती. महाराजांच्या विचारे तेही काम कसे काय होण्यासारखे आहे ते पाहीन. म्हणून मी कोल्हापूरास केव्हा आलो असता महाराजांचे निवांतपण दर्शन घडून सर्व गोष्टींचा नीट विचार होईल आणि महाराज फर्मावतील तर मी कोल्हापुरास काही दिवस राहवे काय, तेही सर्व मला लवकर पत्रोत्तरी कळेल तर मी महाराजांचा फार ऋणी होईन.

महाराजांचे उत्तर आल्यावर, कोल्हापूर येथील शिवजयंती उत्सवाचे अध्यक्ष रा. आर. पी. सावंत, बी. ए. ह्यांस लिहिणार आहे. म्हणून तातडीने उत्तराची वाट पहात आहे. अधिक लिहिल्याची सेवकाला क्षमा व्हावी. कृपेची वृद्धी व्हावी ही विज्ञापना.
आपला नम्र सेवक,
विठ्ठल रामजी शिंदे.

(विठ्ठलराव शिंदे हे जरी ब्राह्मसमाजाचे सभासद होते, तरी सांप्रदायिक वृत्तीचे नव्हते. जगातील प्रमुख धर्माचा अभ्यास ते पूर्वग्रहविमुक्त मनाने करीत व त्या त्या धर्मातील ज्या काही चांगल्या गोष्टी त्यास आढळत त्यांची ते मोकळेपणाने प्रशंसाही करीत. १९२५-२६ साली त्यांनी बौद्ध धर्माचा विशेष अभ्यास केला. ह्या अभ्यासामुळे त्यांच्या विचारात बरेचसे परिवर्तनही घडून आले. ‘माझ्या आठवणी व अनुभव’ (पृष्ठ ३७०) ह्या ग्रंथात ते लिहितात... पुढे पुढे ते स्वत:ला बौद्ध म्हणवून घेऊ लागले. अशाच एका जयंती समारंभाच्या प्रसंगी प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य धर्मानंद कोसंबी यास निमंत्रण दिले ते.....)

धर्म, जीवन व तत्त्वज्ञान

  संपादकीय
  पुरस्कार
विभाग पहिला : प्रवासवर्णन
 - जलप्रवास
 - मार्सेय शहर
 - पॅरीस शहर
 - नॉटर डेम द ला गार्ड देऊळ व ते
     पाहून सुचलेले विचार
 - लंडन शहर
 - ब्रिटिश म्युझिअम
 - लंडन येथील बालहत्यानिवारक गृह
 - सोमयागाचे वर्णन वाचून वाटलेला
    विस्मय व विषाद
 - डेव्हनपोर्ट येथील गुड फ्रायडे
 - बोअर युद्धाचा शेवट व ऑक्सफर्ड
    येथील उल्हास
 - राष्ट्रीय निराशा
 - बर्टन खेड्यातील शाळा कशी दिसली?
 - विभूतीपूजा
 - मॅंचेस्टर कॉलेज
 - पृथ्वीच्या पोटात ४४० यार्डाखाली
 - जनातून वनात आणि परत
 - बंगलूरच्या रस्त्यातील एक फेरी
 - मंगळूर येथील काही विशेष गोष्टी
 - बंगालची सफर
 - शांतिनिकेतन
 - सह्याद्रीवरुन-१
 - सह्याद्रीवरुन-२
 विभाग दुसरा : धर्मपर लेख
 - युनिटेरियन समाज
 - इंग्लंडातील आधुनिक धर्मविषयक
   चळवळ आणि लिव्हरपूल
 - सुशिक्षित धर्मभगिनींस अनावृत पत्र
 - ब्राह्मसमाज व आर्यसमाज (ह्यातील
    हल्लीचे साम्य,भेद व पुढे ऐक्यार्थ यत्न)
 - धर्मजागृती
 - निवृत्ती व प्रवृत्ती आणि अवतारवाद व विकासवाद
 - ईश्वर आणि विश्वास
 - बौद्धधर्म जीर्णोद्धार
 - ब्राह्मधर्म व ब्राह्मसमाज
 - आत्म्याची यात्रा
 - आत्म्याची वसती
 -  हिंदुस्थानातील उदार धर्म
 - कौटुंबिक उपासनेच्यावेळी केलेला
    उपदेश देवाचा व आपला संबंध
 - आवड आणि प्रीती
 - स्तुती, निर्भत्सना व निंदा
 - विनोदाचे महत्त्व
 - प्रेमप्रकाश
 - संग व विषय
 - मरण म्हणजे काय?
 - धर्मप्रसारार्थ स्वानुभवाची आवश्यकता
 - ब्राह्म आणि प्रार्थनासमाजास एक विनंती
 - दास्यभक्तीची ध्वजा
 - प्रेमसंदेश
प्रो. ऑयकेन ह्यांची जीवनमीमांसा
 - धर्म-१
 - धर्म-२
 - नीती-१
 - नीती-२
 - नीती-३
 - शास्त्र आणि तत्वज्ञान-१
 - शास्त्र आणि तत्वज्ञान-२
 - सार्वजनिक नित्य व नैमित्तिक
    उपासनेच्यावेळी केलेले उपदेश
 - संतांचा धर्म आणि राष्ट्राचा उत्कर्ष
 - धर्म, समाज आणि परिषद
 - धर्मसंघाची आवश्यकता
 - विनययोग
 - शासनयोग
 - पितृशासन
 - गुरुशासन
 - राजशासन
 - धर्म आणि व्यवहार
 - प्रेरणा आणि प्रयत्न
 - मानवी आदर आणि दैवी श्रद्धा-१
 - मानवी स्नेह आणि ईश्वरभक्ती -२
 - मनुष्यसेवा आणि ईश्वरोपासना -३
 - मनाची प्रसन्नता आणि मोक्षप्राप्ती-४
 - परमार्थाची प्रापंचिक साधने-५
 - आधुनिक युग आणि ब्राह्मसमाज
 - धर्मसाधन
 - नैराश्यवाद
 - आनंदवाद
 - संसारसुखाची साधने
 - वृत्ती, विश्वास आणि मते
 - व्यक्तित्वविकास
 - स्त्री-दैवत
 - दान आणि ऋण
 - राज्यरोहण
 - नाममंत्राचे सामर्थ्य
 - मनुष्यजन्माची सार्थकता
 - आपुलिया बळे घालावी हे कास
 - कालियामर्दन
विभाग तिसरा : इतर लेख
 - आपला व खालील प्राण्यांचा संबंध
 -  स्वराज्य आणि स्वाराज्य
 - देशभक्ती आणि देवभक्ती
 - समाजसेवेची मूलतत्वे
 - निराश्रित साहाय्यकारी मंडळी व आक्षेपनिरसन
 - रा.गो.भांडारकर ह्यांचे धर्मपर लेख व व्याख्याने
 - प्रार्थनासमाज अप्रिय असल्यास तो का?
 - राजा राममोहन रॉय
 - मुरळी अथवा पश्चिम हिंदुस्थानातील हिंदू
    देवळांतील अनितिमूलक आणि बीभत्स प्रकार
 - श्रीशाहू छत्रपतींच्या मनाचा विकास
 - रावसाहेब थोरात ह्यांच्या "बोधमृत" ला प्रस्तावना
 - जमखिंडी येथील परशुरामभाऊ हायस्कूलचा
    सुवर्णमहोत्सव
 - थोरल्या शाहू महाराजांच्या कारकीर्दीचे मराठ्यांच्या
    इतिहासातील महत्त्व
 - डॉ. भांडारकरांस मानपत्र
 - मराठी भाषेद्वारा ब्राह्मधर्माचा प्रचार
 - राजा राममोहन व बुवाबाजी
 - प्रार्थनासमाजाचा एक नमुना
 - क्षात्रधर्म
 - स्वराज्य विरुद्ध जातिभेद
 - इतिहास, संशोधन व भाषाशास्त्र
 - गुन्हेगार जातीची सुधारणा
 - निराश्रित साह्यकारी मंडळी
 - वाई प्रार्थना संघ मंदिर प्रवेश
 - ब्रह्मानंद केशवचंद्र सेन
 - साधारण ब्राह्मसमाजाची पन्नास वर्षे
 - निराश्रित साहाय्य
 - मुंबई येथील मानपत्रास उत्तर
 - सत्यशोधकांना इशारा अथवा नव्या पिढीचे राजकारण
 - बंदिस्त बळीराजा
 - सही नाही; सहानुभूती!
 - टिळकांच्या मानपत्रास विरोध
 - A Scientific Catechism
 - Gleanings from Periodicals
 - The Arya Samaj of India
 - Liberal Religion in Japan
 - The New Light of Persia
 - Liberal Christianity in Europe
 - Unitarianism in England and America 
विभाग चौथा : परिशिष्टे
 - महर्षी शिंदे ह्यांचे पहिले कीर्तन
 - रामजी बसाप्पा शिंदे ह्यांचा मृत्यू
 - लाहोर येथील धर्मपरिषद

 - कोल्हापूर येथील धर्मविषयक चळवळ व

    प्रगतीपत्रातील अहवाल

 - विसावे व्याख्यान
 - आख्यान
 - महाराष्ट्र सुधारक आगळा
 - भगिनी जनाबाई ह्यांची स्मृतिचित्रे
 - परलोकवासी विठ्ठल रामजी शिंदे
 -  The Late Mr. V. R. Shinde
 - कै. अण्णासाहेब शिंदे, चरित्र व कार्य
 - प.वा. अण्णासाहेब शिंदे
 - व-हाड मध्यप्रांतीय सत्यशोधक हीरक महोत्सव
 - १९ मार्च १९३३-७१ वा वाढदिवस
 - श्री. महाराजांचे अस्पृश्योद्धारक कार्य-श्रीमंत
   सयाजीराव गायकवाड
 - दांभिक देशभक्तापेक्षा
 - धर्मरहस्य अथवा अंत्यजोद्धार
 - लाहोर येथील धर्म परिषद
 - आपुले स्वहित करावे पै आधी
 - सुखवाद व सुखाची साधने
 - लुटूपुटूची पार्लमेंट
 - बहाई समाजाचा ब्राह्मसमाजास संदेश
 - प्रेमाचा विकास
 - भोकरवाडी येथील आपत्ती
 - सुधारकांची जुनी परंपरा (स्फुट)
 - सुधारकच हिंदूधर्माचे खरे रक्षक
 - निष्ठा व नास्तिक्य
 - विठ्ठल रामजी शिंदे व श्री शाहू छत्रपती
 - विठ्ठल रामजी शिंदे व सयाजीराव गायकवाड
 - विठ्ठल रामजी शिंदे व महात्मा गांधी
 - वि.रा. शिंदे व राजाराम छत्रपती
 - विजापूर येथी धर्मकार्य, विजापूर
 - सोमवंशीय सन्मार्गदर्शक समाज
 - रोगनिवारक प्रयत्न-एक निकडीची विनंती
 - कवित्व आणि भरारी
 - मोफत व सक्तीचे शिक्षण नको !!
 - बहुजन पक्ष
 - डी.सी.मिशनचा १७ वा वाढदिवस
 - अहंकार नासाभेद
 - यश परिणामात नसून प्रयत्नात आहे.
 -  Maharashtra Provincial Social Conference
 - प्रांतिक सामाजिक परिषद-सातारा
 - शिवाजी की रामदास?
 - बडोदे-तत्वज्ञान व समाजशास्त्र विभागाचे अध्यक्ष
 - श्री. विठ्ठल रामजी शिंदे व सुबोध पत्रिका
 - कै. डॉ. संतूजी रामजी लाड
 - मागासलेले व अस्पृश्य
 -  Shree V. R. Shinde’s Work
 - पुण्यातील मानपत्रास उत्तर
-   Liberal Religion in India
- वाई ब्राह्मोसमाज-विश्वास लेख
 - गुरुवर्य शिंदे सूक्ती