उत्तरयुगीन अथवा अर्वाचीन अस्पृश्यता

प्रकरण पाचवे

येथपर्यंत मध्ययुगीन अस्पृश्यतेचे विवेचन झाले.  आता तिसरा टप्पा जो उत्तरयुगीन म्हणजे ज्या काळी बौध्द धर्माचा नायनाट जैन, शैव, वैष्णवादिकांनी अनुक्रमाने चालविला आणि त्यानंतर मुसलमानांची धाड येऊन तो (बौध्द धर्म) नाहीसा झाला, तो काळ होय.  ह्या काळातील अस्पृश्यतेचे एक मुख्य लक्षण म्हणजे तत्कालीन अस्पृश्यांच्या संख्येमध्ये निरनिराळया प्रांतांतून आंधळे राजकारण आणि जुलमी राज्यक्रांती ह्यामुळे भली मोठी ठोकळ भर पडली, हे होय.  तरी तिकउे आपण आता वळू.  इ.स. १८९४ साली मद्रास येथे थिऑसाफिकल सोसायटीने येथील पारियांची स्थिती सुधारण्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाच्या शाळा सुरू केल्या.  ह्या प्रयत्नास प्रोत्साहन देण्यासाठी ह्या सोसायटीचे तत्कालीन उदारधी अध्यक्ष कर्नल ऑल्कॉट यांनी सन १९०१ साली The Poor Pariah ('बिचारा पारिया') ह्या नावाची एक इंग्रजी चोपडी प्रसिध्द केली.  तिच्या २४ व्या पानापासून शेवटपर्यंत एका नवीन कल्पनेचा निर्देश आणि पुरस्कार केला आहे.  ती कल्पना म्हणजे हल्लीचे पारिया हे एके काळी बौध्द होते, आणि पुढील धर्मक्रांतीच्या काळी ते हिंदुधर्मात सामील न झाल्यामुळे राजशासनावरून त्यांना अस्पृश्य ठरवण्यात आले, ही होय.  १८९८ च्या सुमारास कर्नल ऑल्कॉटकडे पारिया जातीचे काही पुढारी आले आणि म्हणू लागले की, अशोकाच्या वेळी आपण बौध्द होतो, म्हणून आमच्यासाठी ऑल्कॉट साहेबांनी बौध्दांचा एक नवीन संघ काढून त्यात आम्हांस घ्यावे.  ऑल्कॉट साहेबांनी त्यांना कोलंबो येथील H. Sumangala (एच. सुमंगल) ह्या मुख्य बौध्द भिक्षूकडे नेले.  त्यांनी एका मोठया जाहीर सभेत त्यांना बौध्द धर्माची दीक्षा दिली.  परंतु हे लोक पूर्वी बौध्द होते ह्याविषयीचा पुरावा ऑल्कॉट साहेबाला मिळाला नाही.  अश्वघोषाचा काही लेख आपणांजवळ होता, असे पारियांचे म्हणणे होते.  पण तो लेख त्यांना त्यांच्याकडून मिळाला नाही.  तथापि असा पुरावा पुढे-मागे मिळेल, अशी ऑल्कॉट साहेबांची खात्री होती.  कोलंबो येथील एक तामीळ हिंदु मि. व्ही. जी. टी. पिल्ले यांनी सिध्दांतदीपिका नावाच्या एका मासिकात लिहिलेल्या लेखातून पान २५ वर खालील उतारा दिला आहे :  ''इ.स. ५३४ च्या सुमारास सिलोनच्या एका बौध्द राजाने पुष्कळ तामिळ शैव ग्रंथांचा नाश केला, त्यावरून शैवांचा बौध्द किती तिटकारा करतात हे कळणे कठीण नाही.  उलटपक्षी तेव्हा तामिळ हिंदूंनी सिंहलद्वीपावर स्वारी केली तेव्हा त्यांनी तालवृक्षाइतके उंच बौध्द धर्माचे ग्रंथ जाळले आणि बौध्दांचा नायनाट केला.  मदुरेचा बौध्द राजा कण्ह पांडय याने इ.स. च्या सहाव्या शतकात शैव धर्म स्वीकारल्यापासून बोध्दांच्या ऱ्हासास सुरुवात झाली.''  तामिळ भाषेतील सर्वात मोठे आणि सन्मान्य काव्य 'कुरळ' हे होय.  ह्याचा कर्ता तिरुवल्लुवर हा पारिया होता.  (वाल्मीक ॠषीच म्हणावयाचा !)  इ.स. १८८५ च्या मॅन्युअल ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशनमध्ये पान ३३-३६ वर म्हटले आहे की तामिळ पारिया हे दुसऱ्या कोणत्याही जातीपेक्षा शारीरिक गुणाने श्रेष्ठ ठरतात.  सर्व दक्षिण देशांत त्यांचे महत्त्व अधिक आहे.  पारिया हे वायव्य दिशेने आर्यांच्या पूर्वी दक्षिण हिंदुस्थानात येऊन तेथील राज्यकर्ते झाले असावेत असे ह्या मॅन्युअलमध्ये म्हटले आहे.  ऑल्कॉट यांच्या चोपडीत पान २९ वर 'हालस्य महात्म्यं' नावाच्या ग्रंथात ६९ व्या भागामध्ये ८००० द्रविडियनांना ज्ञानपूर्ण ह्या नावाच्या एका संन्याशाने शैव धर्मात कसे घेतले ह्याचा उल्लेख केला आहे.  ह्यांपैकी जे शैव धर्मात येण्यास नाखूष होते त्यांचे हाल हाल करून शिरच्छेद केले.  तेलाच्या घाण्यात त्यांची डोकी घालून रगडली आणि त्यांची शरीरे सुळावर लोंबत ठेवून कोल्ह्याकुत्र्यांकडून फाडविली.  ह्याचे एक दृश्य चित्र मदुरा येथील मीनाक्षीच्या भव्य देवालयाच्या भिंतीवर कोरलेले आहे.  ऑल्कॉट साहेबांनी आपल्या चोपडीच्या शेवटच्या पानावर ह्या चित्राचा ब्लॉक दिला आहे.

ह्याप्रमाणे कर्नल ऑल्कॉट यांनी आपल्या वरील कल्पनांना अनुकूल व प्रतिकूल असलेली व आपणांस सहज उपलब्ध झालेली माहिती प्रांजलपणे जशीच्या तशी दिली आहे.  पण ती माहिती अर्थातच अपुरी आहे.  ह्याच मुद्दयावर दुसऱ्या अनपेक्षित दिशेने सुदैवाने बळकट पुरावा सापडत आहे,  तो खाली दिला आहे :

आंध्र देशातील विजयनगर येथील कॉलेजातील दोन तरुण प्रोफेसर एम. एम. रामस्वामी आयंगार आणि व्ही. शेषगिरिराव यांनी मिळून बऱ्याच श्रमाने प्राचीन तामिळ वाङमयाचे अवगाहन करून Studies in South Indian Jainisn ('दक्षिणेतील जैन धर्माचे अध्ययन') ह्या नावाचा एक विस्तृत शोधग्रंथ अलीकडे प्रसिध्द केला आहे.  आयंगार हे वैष्णव व राव हे तेलगू ब्राह्मण असून ते केवळ संशोधक असल्यामुळे पक्षपाताचा आरोप त्यांच्यावर येण्याचा संभव नाही.  त्यांनी, दक्षिणेत शैव आणि वैष्णव ब्राह्मणांनी बौध्दांचा आणि विशेषतः जैनांचा किती अनन्वित छळ केला हे अगदी निर्भीडपणे ठिकठिकाणी वर्णिले आहे.  मदुरेच्या कण्हपांडय राजाला तिरुज्ञानसंबंदर या शैव संन्याशाचे आणि कांचीच्या महेंद्रवर्मा नावाच्या पल्लव राजाला तिरुना बुक्करसर ऊर्फ आप्पार नावाच्या शैव आचार्याने जैन धर्मातून शैव धर्मात घेतल्याने जैन धर्माच्या उलट जो इ.स. ७५० सालच्या सुमारास भयंकर वणवा पेटला त्यांत ८००० दिगंबर जैन साधूंना सुळावर चढवून ठार करण्यात आले, ही गोष्ट दंतकथा नसून ऐतिहासिक आहे अशी येथे पुष्टी देण्यात आली आहे.  कर्नल ऑल्कॉटच्या 'हालस्य महात्म्या'तील वरील उताऱ्याला याप्रमाणे दुजोरा मिळत आहे.  वरील दोन प्रोफेसरांनी पारियांच्या बाबीत काहीच उल्लेख केला नाही हे खरे आहे.  या बाबतीत संशोधकांनी आणखी पुष्कळ श्रम केल्यास अधिक पुरावा मिळण्याची निराशा बाळगण्याचे कारण नाही.

इ.स. १९०८ साली मी जेव्हा मद्रास येथे डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनची एक शाखा स्थापण्यासाठी गेलो, तेव्हा तेथील प्रेसिडेन्सी कॉलेजातील तेव्हाचे भौतिकशास्त्राचे प्रोफेसर लक्ष्मीनरसू यांची गाठ घेतली.  त्यांनी त्या पारिया लोकांत बौध्द धर्माचा प्रसार करण्याची त्या वेळी चळवळ चालविली होती.  हे थिऑसॉफिस्ट नाहीत.  पूर्वाश्रमीचे हिंदू नायडू असून ते आता सहकुटुंब बौध्द झाले आहेत.  त्यांनी आता पारियांचा एक बौध्द संघ स्थापिला असून ते स्वतः त्या संघाचे अध्यक्ष आहेत.  तामिळ आणि मल्याळ देशांत, विशेषतः पश्चिम व पूर्व किनाऱ्यावरील 'अस्पृश्य' वर्गाची स्थिती मी स्वतः बारकाईने जसजशी अधिक निरखून पाहू लागलो तसतसे ऑल्कॉटच्या म्हणण्याप्रमाणे हे लोक फार पूर्वी ह्या प्रांतातील राज्यकर्ते असावेत व मध्ययुगात त्यांचा धर्म बौध्द अगर जैन असावा असे अंधुक पुरावे दिसू लागले.  मलबारात मलयगिरीवर पुलया (पुल्कस) नावाच्या अस्पृश्यवर्गीयांचे काही जुने किल्ले आढळले.  त्यांच्या देवांना 'चाटन' म्हणजे 'शास्ता' ह्या बौध्द नावाचा प्रचार काही ठिकाणी आढळला.  'चाटन' हा शब्द शास्ता ह्या संस्कृत शब्दाचे अपभ्रष्ट रूप आहे.  शास्ता = चाट; 'न' असा आदेश द्राविड भाषेत प्रत्येक नावापुढे येतो.  उदाहरणार्थ, राम = रामन.  शास्ता हे बुध्दाचे एक नाव अमरकोशात आढळते.  असो 'चिरुमा' आणि विशेषतः 'यझवा' अथवा 'तिय्या' या अस्पृश्य जाती संस्कृतचे पूर्वापार उत्तम अध्ययन करीत असलेल्या आढळल्या.  तिय्या जातीमध्ये नारायणस्वामी नावाच्या एका संन्याशाने आत्मोध्दाराची नवीन धार्मिक चळवळ मोठया जोरात चालविलेली पाहिली.  या आत्मोध्दाराच्या चळवळीचे मुख्य लक्षण म्हणजे हजारो रुपयांचे फंड जमवून ह्या तिय्या जातीच्या लोकांसाठी ठिकठिकाणी सुंदर व प्रशस्त देवळे बांधणे व त्यातून संस्कृत उत्तम शिकलेले त्याच जातीचे तरुण देवपूजक तयार करणे व त्यांच्या वृत्तीची योजना करणे, हे होय.  ह्या तपस्वी स्वामींची मी पुनःपुन्हा भेट घेऊन त्यांच्या चळवळीचे आध्यात्मिक स्वरूपही निरखून पाहिले.  या अस्पृश्य जातीमध्ये शेकडो सुशिक्षित इंग्रजी पदवीधर सरकारी नोकरीत हायकोर्ट जज्जाच्या पायरीपर्यंत चढलेले, व्यापारात मोठमोठया पेढया स्थापन केलेले, वकील, डॉक्टर इत्यादी नवीन धंदे यशस्वी रीतीने चालविलेले, नव्या कौन्सिलचे सभासद आणि लोकधुरीण असे झालेले असून त्यांची संख्या उत्तरोत्तर वाढतच आहे.  तथापि त्यांनाही हिंदू देवळांच्या वाटेवर चालण्याची मुभा नाही.  हा विपरीत प्रकार पाहून ऑल्कॉटच्या वरील म्हणण्याचा पुरावा मिळविण्याची निराशा मला तरी वाटत नाही.

ढोबळमानाने तूर्त इतकेच म्हणता येईल की, ब्राह्मणी संस्कृतीची वर्णव्यवस्था, बौध्द आणि जैन धर्माची अमदानी जोरात होती तेव्हा शिथिल झाली असली तरी नष्ट झाली नव्हती.  ह्या क्रांतीच्या काळी ब्राह्मणी संस्कृतीच्या हिंदूंनी जेथे जेथे आपल्या वसाहती केल्या, तेथे तेथे त्यांच्या ग्रामसंस्थेमुळे मूळच्या तद्देशीयांचे अधिराज्यच नव्हे तर वैयक्तिक मालकी हक्कही नष्ट होऊन, ते केवळ बलुतेदार बनून ग्रामबाह्य व अस्पृश्य ठरले.  महाराष्ट्रात बलुतेदारी तरी त्यांना मिळाली; पण दक्षिण देशात तामीळ-मलबारकडे ते केवळ गुलामगिरीत गडप झाले.  अशा वसाहती पुष्कळशा बौध्द धर्माच्या अमदानीतच आणि काही तत्पूर्वीही झाल्या असाव्यात.  शेवटी जेव्हा दक्षिणेकडील व पूर्वेकडील प्रांतांत ह्या पाखंडी म्हणून समजल्या जाणाऱ्या धर्माचा उच्छेद झाला तेव्हा त्यातील वरच्या दर्जाच्या लोकांचा गरजेपुरता आणि परिस्थितीप्रमाणे, नवीन हिंदुधर्मात समावेश होऊ शकला.  परंतु खालच्या तेजोहीन, मांसाहारी, हीनकर्मी व केवळ अकुशल श्रमजीवी बहुजनसमाजाची भर ठोकळमानाने 'अस्पृश्य' आणि ग्रामबाह्य वर्गात होणे अगदी साहजिक आहे.  मागे पान ३८ वर 'पाषंडचंडालानाम् स्मशानांते वासः ।' असा जो कौटिलीय अर्थशास्त्राचा उतारा दिला आहे; त्यातील पाषंड याचा अर्थ मगध देशात जरी बौध्द-जैन असा होणे कठीण असले, तरी खाली दक्षिण देशात बौध्द-जैनांच्या नायनाटानंतर पाषंड म्हणजे बौध्द-जैनच असा होणे साहजिक आहे.  मनुस्मृतीने ब्राह्मणप्रधान वर्णव्यवस्थेचा करडा अंमल चालविल्यावर तेजोहीन खालच्या वर्गाची, विशेषतः पाषंडी मतांची, अशीच अवनती होणे सहजच आहे.  मनुस्मृतीत खालील स्पष्ट आज्ञा राज्यकर्त्यांना फर्माविल्या आहेत :

यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मभिः ।
तं राजा निर्धनं कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥
मनुस्मृति, १०.९६

अर्थ  :  अधम जातीचा जो कोणी उत्कर्षाच्या लोभाने वरिष्ठ जातीची वृत्ती चालवील, त्याचे राजाने सर्वस्व हरण करून ताबडतोब त्याला देशोधडीला लावावे.  कारण -

शत्तेफ्नापि हि शूद्रेण न कार्यो धनसंचयः ।
शूद्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते ॥
मनुस्मृति, १०.१२९

अर्थ  :  शूद्राला धनसंचय करण्याला परवानगी असू नये.  तो ब्राह्मणास बाधक होईल.

ह्याच भीतीने ह्या निराधार पाखंडयांना महाराष्ट्रातल्याप्रमाणे बलुतेदारही न बनविता केवळ पिढीजाद पशुतुल्य गुलामगिरीची सनद दक्षिण देशात - विशेषतः मलबारात -दिलेली आज आढळते.  हे प्राणी एके काळी स्वतःच्याच असलेल्या शेतात नंबुद्री ब्राह्मण आणि त्यांचे हस्तक नायर क्षत्रिय ह्यांच्या तैनातीत बंदे गुलाम बनले आहेत.  हे मनुस्मृतीचे जुलमी राजकारण !

वरील एकंदर विवेचनावरून द्राविड आणि मलबार देशांतील हल्लीच्या प्रचंड संख्येच्या अस्पृश्यांच्या विकासांचे तीन टप्पे होतात असे मला वाटते.  १) पान २९-३० वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे द्राविड देशांत अस्पृश्यतेची संस्था आर्यांच्या आगमनापूर्वीही असावी.  पण ही कशी व किती उग्र स्वरूपाची होती ह्याचा पुरावा आता उपलब्ध नाही.  २) उत्तरेकडे बौध्द जैनांचा विजय होऊन आर्यांच्या वर्णव्यवस्थेला जो अडथळा झाला त्या वेळी, किंबहुना कदाचित त्या पूर्वीही, दक्षिणेकडे आर्यांच्या ज्या थोडया नंबुद्री ब्राह्मणांच्यासारख्या वसाहती झाल्या, त्यांच्या ग्रामसंस्थेमुळे अस्पृश्यतेचा दुसरा मजला तयार झाला.  ३) नुकतेच वर वर्णिल्याप्रमाणे हट्टी पाखंडयांची मोठया प्रमाणात अस्पृश्यांत गणना करून हल्लीचा प्रचंड तिसरा मजला तयार झाला.

ह्या शेवटच्या टप्प्यासंबंधी दक्षिण हिंदुस्थानात जरी भरपूर पुरावा अद्यापि गोळा करण्यात आला नाही; तरी तो उत्तर आणि पूर्व हिंदुस्थानातील संशोधकांना सुदैवाने निश्चित उपलब्ध झाला आहे.  तो कसा ते पुढील परिच्छेदात पाहू.

वरवर पाहता अखिल भारतखंडात हिंदूंची वर्णव्यवस्था रूढ झालेली जरी दिसत असली तरी तिचा तपशील आणि जोर निरनिराळया प्रांतांत अगदी निराळा आहे.  ह्या भिन्नतेचे कारण ब्राह्मणी आणि बौध्द संस्कृतीची भिन्नभिन्न काळी भिन्नभिन्न कारणांनी झालेली झटापट हे होय.  पंजाब आणि वायव्येकडील प्रांतांत जी व्यवस्था आहे; ती बिहार, बंगाल, ओरिसाकडे आढळत नाही आणि खाली द्राविड देशात अगदीच निराळी आहे.  बिहार, बंगाल देशांत बौध्द धर्माचा उदय आणि अंमल जारी असल्याने आणि हिंदुस्थानात याच भागात बौध्द धर्म उदय पावून तो येथेच सर्वात अधिक काळ टिकल्याने येथील जातिभेदाची रचना इतर प्रांतांहून अगदी निराळी दिसते.  येथे ब्राह्मण आणि क्षत्रिय या दोन उच्च वर्णांची जी तुरळक वस्ती आहे ती बाहेरूनच आलेली आहे.  वैद्य, कायस्थ हा जो मोठा मध्यमवर्ग आहे, तो क्षत्रिय आणि वैश्य यांचे मिश्रण आहे; आणि बाकी उरलेला जो मोठा बहुजनसमाज तो निर्भेळ आर्येतर आणि एके काळी पूर्ण बुध्दानुयायी होता.  बाराव्या शतकात मुसलमानांची अकस्मात धाड येऊन जी राज्यक्रांती झाली तिचा धक्का जीर्ण झालेल्या बौध्द धर्माला लागून, तो नष्ट झाला.  मुसलमानी हल्ल्याची ही लाट ओसरून गेल्यावर बौध्दांच्या ठिकाणी ब्राह्मणांनी तत्कालीन क्षत्रिय राजांच्या साह्याने समाजाची हल्ली रूढ असेलेली पुनर्घटना कोली.  ह्या घडामोडीत बल्लाळसेन हा राजा प्रमुख होता.  त्याने नवीनच स्मृती बनवून केवळ ब्राह्मणांच्या दृष्टीने आचरणीय, अनाचरणी, अस्पृश्य आणि ग्रामबाह्य वगैरे जनसमूहांचे नवीन वर्ग बनविले.  अर्थात ह्या उलाढालीत एका मोठया नवीनच अस्पृश्यवर्गाची समाजात भर पडली.  ही गोष्ट आधुनिक संशोधनामुळे कशी सिध्द होत आहे, ते पाहू.

संशोधनाच्या कामी बंगाली पंडितांनी अलीकडे बरीच आघाडी मारली आहे.  हिंदुस्थानातून बौध्द धर्म अजीबात नष्ट झाला आहे, अशी अजून पुष्कळांची समजूत आहे.  पण खरा प्रकार तसा नसून बंगाल्यातील काही भागांतून आणि विशेषतः ओरिसातील काही कानाकोपऱ्यात हा धर्म काही अप्रसिध्द आणि मागासलेल्या जातींत अद्यापि प्रचलित आहे; व त्यांची गणना चुकून हिंदू धर्मातच होते, असा शोध प्रसिध्द संशोधक महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ह्यांनी केला आहे.  ओरिसात मयूरभंज म्हणून एक लहानसे संस्थान आहे.  तेथील महाराजांच्या साह्याने बाबू नगेंद्रनाथ बसू, बंगाली विश्वकोशाचे संपादक, ह्यांनी १९०८ साली त्या संस्थानच्या जंगलात प्रवास केला, तेव्हा त्यांना जे शोध लागले ते त्यांनी इ.स. १९११ साली Modern Buddhism and its Followers in Orissa ('आधुनिक बौध्द धर्म आणि त्याचे ओरिसातील अनुयायी') ह्या नावाच्या पुस्तकाच्या रूपाने प्रसिध्द केले आहेत.  त्या पुस्तकाला सदर हरप्रसाद शास्त्री यांनी आपली विस्तृत आणि अधिकारयुक्त प्रस्तावना जोडिली आहे.  पान २४ वर शास्त्रीमहाशय लिहितात :  ''इ.स.च्या १२ वे शतकाचे शेवटी मुसलमानांची टोळधाड हिंदुस्थानावर पडली.  त्यांनी प्रमुख बौध्द मठांचा आणि विश्वविद्यालयांचा नाश करून त्या ठिकाणी आपल्या लष्कराचे ठाणे केले.  हजारो साधूंचा शिरच्छेद करून त्यांची संपत्ती लुटली, पुस्तकालये जाळली,.... ब्राह्मणांनी ह्या संधीचा फायदा घेऊन बौध्द हिंदुस्थानातून समूळ नाहीसा झाला असे भासविण्यास सुरुवात केली.  सुशिक्षित आणि बुध्दिवान बौध्द मारले गेले, अथवा दूरदेशी पळून गेले.  मागे त्यांचा प्रांत ब्राह्मणांच्या कारवाईला मोकळा झाला.  पुष्कळ बौध्दांना जबरीने किंवा फुसलावून मुसलमानी धर्मात कोंबण्यात आले.  अशिक्षित, बौध्द बहुजनसमाज कोकरांच्या कळपाप्रमाणे निराश्रित झाला.  त्याला मुसलमानी किंवा हिंदू धर्माचा नाइलाजाने आश्रय घ्यावा लागला.  अशा निराश्रितांपैकी जे पूर्णपणे आपल्या कह्यात येण्यास कबूल होते, त्यांनाच दुराग्रही ब्राह्मणांनी हिंदू धर्मात घेतले.  अशांना 'नवशाखा शूद्र' अशी बंगाली समाजात संज्ञा आहे.  ह्याशिवाय इतर बौध्दांचा जो मोठा भाग स्वतंत्रपणे राहू लागला, तो बहिष्कृत होऊन अनाचरणीय ऊर्फ अस्पृश्य ठरला.''

ह्या अनाचरणीय जाती हल्ली जरी अस्पृश्य हिंदू समजण्यास येत आहेत, तरी त्या पूर्वी चांगल्या सन्माननीय बौध्द होत्या.  त्यांपैकी हल्ली सर्वच अस्पृश्य नाहीत.  नुसत्या अनाचरणीय म्हणजे त्यांचे पाणी ब्राह्मणांस चालत नाही अशा होत.  वणिक सोनाराची जात अतिशय श्रीमंत व वजनदार असूनही ती अशीच अनाचरणीय आहे.  त्यांची गणना नवशाखा शूद्रांपेक्षाही अधिक खालची गणली जात आहे.  ते पूर्वी चांगले बौध्द होते.  पण त्यांच्यावर ह्या धांदलीच्या काळात बल्लाळसेन ह्या हिंदू राजाचा काही झनानी कारस्थानामुळे राग होऊन ते असे खाली दडपले गेले.  मग इतर सामान्य स्वातंत्र्येच्छू जाती अगदी हीन व अस्पृश्य बनल्या ह्यात काय नवल !  मुसलमानांची पहिली धडाडी संपून त्यांचा जम बसल्यावर आणि बौध्द धर्म दडपून गेल्यावर बंगाल्यात हिंदू धर्माची नवी घडी पुनः बसू लागली.  ह्यासंबंधी ह्या शास्त्रीपंडिताचे असे मत आहे की, लोकांना आपल्या पूर्वापार खऱ्या संबंधांचा विसर पडला; आणि ब्रह्मण सांगतील त्याप्रमाणे हल्लीचे जातिभेद संकरजन्य अगर बहिष्कारजन्य आहेत असा समज दृढ झाला.  ह्या नवीन रचनेच्या शिरोभागी ब्राह्मण विराजमान झाले.  इतकेच नव्हे, तर उलटपक्षी कित्येक कुशल कारागीर जाती आणि संपन्न व्यापारीवर्गदेखील जे पूर्वी सन्मान्य बौध्द होते, ते या मनूत हीनत्वाप्रत पोहचले.  ज्यांच्या पूर्वजांनी काही शतकांपूर्वी बौध्द धर्माची तत्त्वे तिबेट आणि चीन देशात पसरविली, ज्यांनी जलप्रवास करून हिंदुस्थानचा उद्योग आणि व्यापार वाढविला अशी 'मनसार भाषान' इत्यादी आद्य बंगाली ग्रंथांतून भडक वर्णने आहेत, तेच आज केवळ ब्राह्मणांच्या कटाक्षामुळे अनाचरणीय व तिरस्करणीय बनले आहेत !  (Modern Buddhism प्रस्तावना पान २३ पहा.)

पण अशा विपन्नावस्थेमध्येही बौध्द धर्म अगदीच नष्ट झाला नसून तो गुप्तरूपाने हीनदीन समाजाच्या वहिवाटीत अद्यापि असला पाहिजे, अशी बळकट शंका आल्यावरून तो शोधून काढण्याचे काम गेल्या शतकाचे शेवटी व चालू शतकाचे आरंभी धाडसी आणि सहानुभूतिसंपन्न शोधकांनी चालविले होते.  अशांपैकी एक संशोधक बाबू नगेंद्रनाथ बसू हे ओरिसा प्रांतातील मयूरभंज संस्थानचे मालक महाराज श्री रामचंद्र भंजदेव ह्यांच्याबरोबर त्या संस्थानातील जंगलात फिरत होते.  ते खिचिंग नावाच्या खेडयाजवळ पोहचले असता त्यांना 'पान' नावाच्या अस्पृश्य जातीच्या काही तरुण पोरांनी मनोहर गाणी गाऊन दाखविली.  'धर्मगीता' नावाच्या जुन्या ग्रंथाशी त्यांचा संदर्भ जुळल्याने नगेंद्रबाबूंना साश्चर्य आनंद झाला.  त्यानंतर त्यांना काही वृध्द माणसे भेटली.  त्यांनी जुन्या बुध्दानुयायी पाल राजांची गाणी गाऊन दाखविली.  अशा रीतीने ह्या ओसाड जंगलात विस्मृतिगर्तेत दडपून गेलेल्या बौध्द धर्माचा आकस्मिक सुगावा लागल्यामुळे या बाबूंनी आपला शोध पुढे नेटाने चालविला.  बडसाई आणि खिचिंग गावांजवळ त्यांना ओरिया भाषेतील काही हस्तलिखित पोथ्या, एक जुना बौध्द स्तूप, धर्मराज आणि शीतला ह्या महायान बौध्द पंथाच्या मूर्ती व इतर खाणाखुणांचा शोध लागला.  पण सर्वात आश्चर्याची गोष्टी ही की ह्या सर्व गत वस्तू आजवर भक्तीने सांभाळून ठेवल्याचे सर्व श्रेय, नगेंद्रबाबू बाथुरी अथवा बाउरी या हीन व अस्पृश्य मानिलेल्या जातीलाच देत आहेत !

एकनाथ व अस्पृश्य जाती

(श्रीमत चोखामेळा यांची पुण्यतिथी साजरी करण्याकरिता माजगाव, नेसबिट रोड, मुंबई येथील रा. कोंडाजी रामजी मास्तर यांच्या घरासमोर रविवार ता. ५ जून १९१० रोजी सायंकाळी पनवेलचे अस्पृश्य जातीचे सुभेदार मेजर बहादूर, गंगारामभाऊ ऑनररी मॅजिस्ट्रेट यांच्या अध्यक्षतेखालीं अस्पृश्य जातींच्या स्त्रीपुरुषांच्या मोठया जाहीर सभेपुढे दिलेले व्याख्यान.)


आज आपण सर्वजण येथे श्री चोखोबांची पुण्यतिथी साजरी करण्याकरिता जमलो आहोत.  नामदेवांनी म्हटले आहे :

शालिवाहन शके बाराशे साठ ।  प्रमाथे नाम स्पष्ट संवत्सर ॥
वेशाख वद्य पंचमी सुदिना ।  गुरुवारी प्रयाण करी चोखा ॥

चोखोबा हे मंगळवेढयाला गावकुसू बांधण्याला गेले असता अंगावर भिंत  पडून चिरडून मेले.  श्री. विठ्ठलाने नामदेवास त्यांच्या अस्थी आणण्यास सांगितले तेव्हा त्या इतर अस्थींतून कशा ओळखाव्या असे त्यांनी विचारले, ह्याचे उत्तर देवांनी दिले :

नामा म्हणे देवा कैशा ओळखाव्या ।  विठ्ठलनाम जयामध्ये निघे ।
ऐकोनिया कानी अचळी भराव्या ।  आणेनियां द्याव्या आम्हापाशी ।
वद्य त्रयोदशी वैशाख शुक्रवार ।  नामाचा गजर महाद्वारी ।
ऐसी आनंदाने नामाच्या गजरी ।  दिली महाद्वारी समाधि त्या ॥

हाडांमधून विठ्ठलनामाचा गजर झाला असो किंवा नसो, चोखोबांचे सर्व चरित्र ईश्वरप1र होते, हे ह्यावरून स्पष्ट दिसेल.  त्यांच्या पुण्यतिथीचा आज समय आहे.  आजच्या सुप्रसंगी मला एका प्रश्नाचा विशेष विचार करावयाचा आहे.
तो प्रश्न माझे मित्र रा. पांगारकर यांच्या तारीख २८ मेच्या 'ज्ञानप्रकाशा'त प्रसिध्द झालेल्या व्याख्यानावरून उद्भवला आहे.  रा. पांगारकर म्हणतात, ''एकनाथांनी अंत्यजोध्दार केला.  पण कधीही १२-२० महार पंक्तीस घेऊन जेवण्याचे नुसते सोंग केले नाही.  वेदशास्त्रांनी घातलेले निर्बंध पाळून त्यांनी अंत्यजोध्दार केला'' जेवण्याचे नुसते सोंग एकनाथांनी केले नाही हे खरे; पण जेवणाचा राजरोस व्यवहार केल्याचा पुरावा एकनाथाच्या चरित्रात स्पष्ट आहे.  अंत्यजोध्दार करताना नाथमहाराज वेदशास्त्रांची पाने चाळीत बसले असतील असे त्यांच्या चरित्रावरून मुळीच दिसत नाही.  प्रत्यक्ष आपल्या पितरांच्या श्राध्दाच्या वेळी महार-मांगांस आधी जेवू घातले.  आणि पुढे ब्रह्मवृंद रागावला तरी त्याची पर्वा केली नाही.  आणि देवानेही साक्षात त्यांचे पितर खाली आणून त्यांचाच पक्ष सांभाळला.  ह्या गोष्टीतील तात्पर्य वेदशास्त्राशी साधक आहे की बाधक आहे ह्याचा कथ्याकूट शाब्दिकांनी करावा, संतास करावयास नको.  पुढे रा. पांगारकर म्हणतात, ''भूतदयेने प्रेरित होऊन नाथांनी महाराचे पोरसुध्दा उचलून कडेवर घेतले पण ते तेवढयापुरतेच.''  नाथमहाराजांचे करणे तेवढयापुरते होते हे त्यांचे आधुनिक चरित्रकार होऊ पाहणारे जगाला सांगतात, हे पाहून स्वतः नाथांच्या डोळयांतून रक्ताचे अश्रू वाहतील असे वाटते.  संतांची कोणतीच कृती 'एवढयापुरती' नसते, ती शाश्वत असते.  रा. पांगारकर आणखी म्हणतात, ''परकीयांना कवटाळण्यासाठी स्वजनांना खवळून सोडण्यात अर्थ तो काय ?  महारांना आज जवळ केल्यास ब्रह्मवृंद रागावतो त्याची वाट काय ?  परकीय कोण आणि स्वकीय कोण हे ठरविताना नाथ आणि इतर संत रक्तसंबंधाकडे पाहत नसत, मनाकडे पाहत आणि ब्रह्मवृंद रागावतो त्याची वाट काय ?  या प्रश्नाचा विटाळ त्यांना कधीच झाला नाही.''  रा. पांगारकर आणखी पुढे म्हणतात, ''भूतदयेने प्रेरणा झाल्यावेळी त्यांना शिवा पण नंतर स्नान करून आपला आचारविचार पाळा,''  रा. पांगारकरांच्या सात्त्वि वृत्तीची आम्हांला जी कल्पना आहे, तिच्यावरून प्रसिध्द झालेले वरील वाक्य खरोखरीच त्यांच्या तोंडातून आले असेल की का, ह्याविषयी आम्हास शंका वाअत आहे; पण त्यांचा खराच तसा भाव असल्यास भूतदयेची प्रेरणा म्हणजे एक प्रकारची भूतबाधाच - जी होऊन गेली असता आपण स्नान करून शुचिर्भूत व्हावे अशी त्यांची समजूत झाल्यासारखी दिसते.  भूतदयेने प्रेरित होऊन आमचे जे वर्तन होते ते तर अत्यंत थोर आणि पवित्र, त्या वेळची स्थिती स्वर्गीय स्थिती असे असूनही ''आचार-विचार'' पाळण्यापूर्वी पुन्हा स्नान करण्याची जरुरी असावी, हा भूतदयेचा व आचार-विचारांचा कोण विपरीत संबंध !  कदाचित हा संबंध आम्हासारख्या अर्धवट सुधारकांच्या वर्तनात राहील, पण त्याचा दाखला नाथसारख्या संतांच्या माथ्यावर मारण्याचे दुसरे पाप तरी निदान आम्ही करू नये.  शेवटी रा. पांगारकर म्हणतात, 'एकनाथाने समाजास खरे ज्ञान करून दिले.  पण प्राचीन परंपरा त्यांनी मोडली नाही-' खरे ज्ञान करून देणे पण प्राचीन परंपरा न मोडणे हे हस्तकौशल्य संतास साधले होते की नाही हे आम्ही सांगू शकत नाही.'  श्रीचोखोबांचे चरित्र नामदेव, तुकाराम, एकनाथ व इतर संतांनी अभंगद्वारा लिहिले आहे.  त्या सर्वात प्राचीन परंपरेच्या उलट एकनाथकृत अभंगांतच कडेलोट आहे.  ते अभंग असे :

अमृतासी रोग स्वर्गी जाहला पाही ।  अमरनाथा तेंही गोड नसे ॥
नारदाते प्रश्न करी अमरनाथ ।  शुध्द हे अमृत कोठें होय ॥
पंढरी वैकुंठ आहे भूमीवरी ।  पुंडलीकाचे द्वारी देव उभा ॥
तया ठाई जातां शुध्द होय अमृत ।  नारदे ही मात सांगितली ॥
तेव्हां एकादशी आली सोमवारी ।  तेव्हां पंढरी उतरले ॥
नामदेवासहित अवघे गणगंधर्व ।  इंद्रादिक देव चालीयले ॥
रुक्मिणीसहित पंढरीनिवास ।  चोखीयाचे घरास आले वेगी ॥
चोख्याचे अंगणी बैसल्या पंगती ॥  स्त्री ते वाढीती चोखीयाची ।
अमृताचे ताट इंद्रे पुढे केले ॥  शुध्द पाहिजे केले नारायणा ॥
तेव्हां देवराय पाचारी चोखीयासी ।  शुध्द अमृतासी करी वेगीं ॥
चोखामेळा म्हणे काय हे अमृत ।  नामापुढे मात काय याची ॥
चोखियाची स्त्री चोखा दोघेजण ।  शुध्द अमृत तेणे केलें देखा ॥
चोखीयाच्या घरी शुध्द होय अमृत ।  एका जनार्दनी मात काय सांगू ॥


वरील अभंगातील तात्पर्य परंपरेस धरूनच होते अशी शंका येत असल्यास तिचे निरसन एकनाथांनी पुढील चरणास केले आहे.

यातिहीन मी अमंगळ महार ।  कृपा मजवर केली तुम्ही ॥
पंढरीचे ब्राह्मण देखतील कोण्ही ।  बरे मजलागूनी न पाहती जन ॥

या प्रकारे परंपरेचे पुरस्कर्ते आणि इतर टवाळ जन यांचा नुसता उल्लेख करूनच नाथ राहिले नाहीत.  अशा जनांशी गाठ पडली असता भल्याने कसे वागावे तेही खालील चरणात त्यांनी सांगितले आहे.

ऐसे ऐकोनियां हंसती सकळ ।  आनंदे गोपाळ हास्य करी ॥

यावरून परंपरा मोडल्याचे दुःख व टवाळांची थट्टा हसून घालवावी.  सभासदहो, आजचा प्रसंग गंभीर आहे.  रा. पांगारकर हे सात्त्वि वृत्तीचे आहेत.  त्यांची मते कशीही असोत !  त्यांवर नुसती लौकिक टीका करून आम्ही आजची वेळ दवडू नये.  'अस्पृश्य' जातींच्या तुम्हा सभासदांना त्यांच्या मतावरील टीका आवडून तुम्ही आनंदाने टाळया पिटाल ही मोठी गोष्ट नाही.  रा. पांगारकर म्हणजे लौकिकाला भिणारे, प्राचीन परंपरेचे भक्त, वरिष्ठ वर्गातच आहेत असे नाही.  अशी माणसे अस्पृश्य वर्गातही किंबहुना जास्त सापडतील; न सापडल्यास नवल !  शिवास राजसी व तामसी हेतूने प्राचीन परंपरा मोडण्यातच कोणतीही सुधारणा होणार नाही.  पांगारकर, तुम्ही आम्ही सर्वच भित्री आणि नीच जातीची माणसे आहोत, श्री एकनाथ, नामदेव तुकाराम व चोखोबा ही शुध्द सात्त्वि आणि एकाच उच्च जातीची माणसे होत.  आम्हा सर्वांचा उध्दार करण्यास तेच एक समर्थ होत.  त्यांनी असे केले, त्यांनी तसे केले याची चर्चा करणारी आम्ही कोण माकडे ! आमच्या ह्या नीच योनीतून त्यांच्या शुध्द योनींत उध्दार व्हावयाचा असल्यास त्याला शुध्द ईश्वरभक्ती हा एकच मार्ग आहे.  तो चोखोबाने तुम्हांपुढे रेखाटलेला आहे.  सभासदहो, तुम्ही पांगारकर व शिंदे यांच्या परस्परांविरुध्द भाषणाने आपली दिशाभूल होऊ देऊ नका.  चोखोबांचे शुध्द वर्तन आपल्यापुढे ठेवा व त्याचा कित्ता गिरवा.  मग कोण ब्राह्मण व कोण महार, प्राचीन परंपरा मोडते कशी  व सुधारणा घडते कशी हे पाहणे हे देवाचे काम.  तो ते योग्य वेळी करीलच करील.

डिप्रेस्ड क्लासेस मिशनची चवथी जयंती

घ्यारे भाई घ्यारे भाई ।  कोणी काही थोडे बहू ॥ - तुकाराम

(डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ही संस्था मुंबई येथे स्थापन होऊन चार वर्षे झाली व बलिप्रतिपदेच्या दिवशी तिला पाचवे वर्ष लागले, म्हणून मिशनच्या परळ येथील इंग्रजी शाळेत ता. २ नोव्हेंबर सन १९१० रोजी पाडव्याच्या दिवशी सकाळी आठ वाजता ईश्वरोपासना झाली.  ती रा. विठ्ठलराव शिंदे यांनी चालविली.  त्या वेळी प्रार्थनासमाजातील आणि बाहेरील मिशनचे हितचिंतक मंडळींनी आणि अस्पृश्यवर्गातील स्त्रीपुरुष मंडळींनी शाळेचा हॉल भरला होता.  शाळेतील पुष्कळशी मुले स्वच्छ स्नान करून आणि नीटनेटका पोशाख करून बसली होती.  त्यांना दिवाळीचा खाऊ वाटल्यानंतर थोडीशी प्रार्थना करून त्यांना पाठविण्यात आले.  नंतर उपासनेस आरंभ झाला.  उपदेशाच्या वेळी रा. शिंदे यांनी 'अभय दान मज देई गा उदारा' आणि - 'घ्यारे भाई घ्यारे भाई ।  कोणी काही थोडे बहू' ॥  हे दोन अभंग घेतले होते.)

डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन काढून काल चार वर्षे संपली.  आज नूतन वर्षारंभी 'डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसायटी' या नावाचा खोल अर्थ काय आहे आणि त्या अर्थाची खरी सिध्दी कशी होणार या दोन गोष्टींचा विचार करणे अवश्य आहे.  मिशन हा शब्द आमच्याकडे अद्यापि नवीन आहे.  तो आमच्या अंगवळणी न पडल्यामुळे त्यामुळे काही न रुचणारी अशी परकीयता भासते.  पौरस्त्य धर्मातील मोक्षाचा मार्ग हा व्यक्तिविषयक आहे.  प्रथम प्रथम तर ज्ञान आणि समाधी यांमध्ये त्यांचा नीरस लय होऊन पुढे त्यांत भक्तीची जोड मिळाली तरी प्रत्येकाने एकाकी ईश्वराकडे जावे हेच धोरण बराच काळ होते. पुढे भक्तिमार्गाचा विकास होत जाऊन रामानुजादी यांनी त्याला सामाजिक स्वरूप दिले.  तथापि या भागवत धर्मास साधेभोळे प्राकृत रूप देऊन अभयाची सुवार्ता सर्व मनुष्यप्राण्यास पोहचविण्याचे श्रेय तुकारामसारख्यांनी ''यारे यारे लहान थोर ।  याति भलते नारी नर ॥'' , ''आम्ही वैकुंठवासी'', ''पिटू भक्तीचा डांगोरा'' इत्यादी प्रकारे दवंडी पिटून संपादन केले.  तथापि मिशन, गास्पेल, इव्हांजेल इत्यादी शब्दांस अन्वर्थक शब्द आमच्या भाषेत न मिळण्याइतका त्यातील अर्थांचा आमच्यातील सामाजिक आणि धार्मिक चळवळींमध्ये कमी प्रचार झाला आहे.  इतकेच नव्हे, तर अजूनही हे शब्द आमच्या कानांना कडू लागतात.  मिशन स्थापन झाल्यावर दोनतीन वर्षे वरील नावातील 'मिशन' हा शब्द काढून टाकण्याविषयी कित्येक हितचिंतकांकडून कळकळीच्या सूचना वेळोवेळी आल्या.  याचे कारण या संस्थेचे खरे स्वरूप कळले नाही एवढेच.  मनुष्याचा कोणताही वर्ग किंबहुना कोणीही व्यक्ती कायमची पतित नाही, अस्पृश्य नाही, निराश्रित नाही, स्वर्गीय आशेचा तंतू कोणीही तोडण्यास समर्थ नाही.  तात्पुरत्या निराशेने खिन्न झालेल्यांना, दुःख, दैन्य आणि दारिद्रय यांच्या सवयीने जड झालेल्यांना अभयाची सुवार्ता पोहचविणे हे मिशनचे काम आहे.  मिशन म्हणजे प्रेषित संस्था; केवळ ऐहिक कल्याणासाठी झटणारी मंडळी नव्हे; यशापयशाकडे न पाहता प्रेरणेचया प्रवाहावर यत्न करणारी मंडळी होय.  पण ही सर्व भाषा आमच्या देशबंधूंस परकीय वाटते.  हिच्या योजनेत नुसते पोकळ अनुकरण दिसते.  खाणे, पिणे, पेहराव आणि बोलणे चालणे या वरवरच्या क्षुल्लक गोष्टींमध्ये पाश्चात्त्यांचे अनुकरण राजरोस सर्वच करीत आहेत.  परंतु आध्यात्मिक अनुभवाच्या भरीवपणाने समाजसेवा घडत असतानाही तद्दर्शक शब्द ऐकल्यावर मात्र कित्येक लोक कानांवर हात ठेवतात.  असो. मिशनचा खरा अर्थ हा आहे.  एवढा थोर अर्थ आमच्या नावामध्ये आहे म्हणून तशी लायकी आम्हांमध्ये आहे, असे आम्हा कोणांसही वाटत नाही.  या कामास स्वतःस कायमची वाहून घेतलेली जी चार-दोन माणसे असतील ती जवळ जवळ पूर्णपणे कामास नालायक आहेत, हे उघड करून दाखविण्याची आवश्यकता नाही.  काहींना तर आपल्या नालायकीचीही जाणीव नाही, इतकी ती साधीभोळी आहेत.  मिशन सुरू झाल्यानंतर एकदोन वर्षांनीच मिशनची कान्स्टिटयूशन (सनद) तयार झाली.  त्या वेळी 'डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसायटी ऑफ इंडिया' असा नावाचा विस्तार होऊन उद्देशामध्ये असे म्हटले आहे की, शिक्षण, कामधंदा, समतेची आणि ममतेची वागणूक, धर्मनीती आणि नागरिकता इत्यादी संबंधी उपदेश ह्यांच्या द्वारा हिंदुस्थानातील अस्पृश्यवर्गांना साह्य करण्याचा हे मिशन यत्न करील आणि ह्या मिशनचा योगक्षेम ही सोसायटी चालवील.  ह्यावरून प्रतयक्ष यत्न करण्याचे काम मिशनचे आहे, आणि द्रव्यबळ व व्यावहारिक अनुभव, नियंत्रण, सल्लामसलत, शिफारस इत्यादी ऐहिक सर्व अनुसंधानाच्या योगे हे मिशन जिवंत राखणे हे सोसायटीचे काम.  मिशनरी आपल्या कामाला जसे नालायक आहेत, तशीच सोसायटीही नालायकच आहे.  कारण जबाबदारीच इतकी कठीण आणि जड आहे.  तुकारामासारख्यांनाही सेवाभक्तिभावाच्या आदर्शाकडे नजर गेल्याबरोबर आपण पतित आहो असे वाटते तर तेथे आमच्या मिशनचा आणि सोसायटीचा पाड काय ?  आम्ही वरपासून खालपर्यंत नालायक आहो, हे उघडच दिसते.  पण नावाचा अर्थ आणि पुढील आदर्शही फार खोल असल्यामुळे आपल्या स्वतःची व सर्वांची नालायकी उघड आणि स्पष्ट केल्याशिवाय राहिल्यास पदरी अहंपणाचा आरोप येणार म्हणूनच केवळ स्वतःची नालायकी आम्ही सर्वांनी स्वतः सांगण्याची जरुरी आहे.

मिशन आणि सोसायटी याशिवाय एकत्र सामाइ्रक काम करण्याची तिसरी एक योजना आहे.  अशा मंडळीस कंपनी असे नाव असते.  तिचा उद्देश परार्थास बाधक न होईल अशा सर्व कायदेशीर बाजूंनी आपला समाईक स्वार्थ साधावा असा असतो.  या तिसऱ्या अर्थांचा नुसता स्पर्शही आमच्या मिशन सोसायटीस आज चार वर्षे झालेला नाही आणि पुढे होणार नाही असा विश्वास आहे.  कोणत्याही एका मताचा स्वीकार करून त्या मताचा प्रसार करण्यासाठी म्हणजे त्या मतानुयायांची संख्या वाढविण्यासाठी मिशनची स्थापना होत असते.  असा निरनिराळया मिशनांना कंपनी हे नाव दिल्यास वावगे होणार नाही.  मुंबईच्या किंवा कोणत्याही प्रार्थना अथवा ब्राह्मसमाजाच्या कमिटीने केवळ आपल्या अनुयायांची संख्या वाढविण्याच्या हेतूने ही मिशन सोसायटी आपल्या हस्तगत करून घेतलेली नाही.  यद्यापि ह्या मिशनची प्रेरणा वरील समाजाच्या उदार तत्वामुळे झाली आहे, इतकेच नव्हे, तर मिशनच्या काया्रतही समाजाच्या सभासदांचाच पुढाकार आहे, तथापि हे मिशन आपल्या हस्तगत करून घेऊन आपली संख्या वाढविण्याचा स्वार्थ - मग तो कितीही उदात्त असो - या सभासदांच्या मनांत वागत नाही.  समाजाच्या बाहेरील मंडळीकडून मात्र वेळोवेळी अनेक प्रकारच्या सूचना येतात.  मिशनच्या कार्यातून धर्मतत्त्वाला अजिबात फाटा द्यावा किंवा त्यास एकदेशीयत्वाचे वळण द्यावे, असा या सूचनांना भिन्नभिन्न दिशांनी रोख असतो व या दोन्हीही परस्पर भिन्न सूचनांचा शांतपणे विचार करून मिशनच्या चालकांवर सर्वदेशीय सनातन धर्मतत्त्वाची व स्वतःस झालेली प्रेरणा सांभाळून आपले तारू सुरक्षितपणे हाकारावयाची जबाबदारी आहे आणि ती त्यांनी आजपर्यंत राखिली आहे.

याप्रमाणे डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसायटी या नावाचा अर्थ आहे.  त्याची सिध्दी होण्यासाठी त्याला चिकटून राहणे आवश्यक आहे.  प्रत्यक्ष सेवा करणारी मिशनरी मंडळी आणि त्यांचा योगक्षेम चालविणारे सोसायटीचे सभासद यांनी या नावाचा खरा अर्थ आपल्या डोळयांपुढे ठेवून, परस्परांतील संबंध शुध्द आणि प्रेमाचा राखून नंतर आपल्यापुढे असलेल्या असंख्य निराश्रित वर्गांना 'घ्यारे भाई घ्यारे भाई' अशी हाक मारावयास पाहिजे.  हाकेचा स्वीकार होण्यापूर्वी तिला जोम येण्यास मिशनरींचे स्वतःचे धर्मसाधन आणि सभासदांचे परस्परांतील आणि सर्वांचे इतर देशबंधूंशी जे वर्तन व्हावयास पाहिजे, त्यावर अवलंबून आहे.  ईश्वरापासून प्रथम अभयदान मिळवून त्याच्या जोरावरच ही हाक मारावयाची आहे.  ज्या मानाने तो जोर कमी होईल त्या मानाने ऐहिक अडचणींचा जोर वाढणार आहे, म्हणून सेवकांनी आपले ईश्वराशी अनुसंधान कायम राखिले पाहिजे; आणि मग आपल्या निराश्रित बंधूंस ''भरणी आली मुक्त पेठा ।  करा लाठा व्यापार ॥  उधार घ्यारे उधार घ्यारे ।  अवघे थोर जातीचे ॥  येथे पंक्तिभेद नाही ।  मोठे मोठे काही लहान ॥  तुका म्हणे लाभ घ्यावा ।  मुद्दल भावा जत ॥''  असे सांगितल्यास त्यास त्याचा अर्थ आणि जोर कळून ईश्वरी नावाचा जयजयकार होईल.

डी.सी. मिशनचा १७वा वाढदिवस*

(भारतीय निराश्रित साह्यकारी मंडळीच्या पुणे येथील अहल्याश्रमात मंडळीचा १७ वा वाढदिवस कार्तिक शुध्द प्रतिपदा तारीख २१-१०-१९२२ शनिवारी सकाळी साजरा करण्यात आला.  त्या वेळी मंडळाचे प्रचारक रा. विठ्ठल रामजी शिंदे ह्यांनी सालाबादप्रमाणे मुख्य ईश्वरोपासना चालविली.  शाळांतील मुले व गावातील निमंत्रित पाहुणे हजर होते.  उपासकांनी उपदेशासाठी ''म्या देखिला निजदाता ।  सदगुरुजनिता आता ॥१॥... अखंड शोभतसे समधामी ।  तारक केशव स्वामी ॥४॥ ही अनुभविक उक्ती घेऊन निरूपण केले व नंतर मंडळीच्या गेल्या सोळया वर्षांच्या कामगिरीचे प्रांजलपणे सिंहावलोकन केले.  ते म्हणाले :)

''अस्पृश्यांचा'' उध्दार करण्यात ''स्पृश्य'' आपलाच उध्दार करीत आहेत हा सर चंदावरकरांचा मार्मिक उद्गार मिशन उघडतेवेळी, १६ वर्षांपूर्वी, काढलेला अद्यापि एका आध्यात्मिक सत्याची साक्ष देत आहे.  ह्या मिशनच्या मिशनरींची सांसारिक तरतूद कधीच करण्यात आलेली नव्हती.  मिळेल ते घ्यावे व हातून होईल ते काम मुकाटयाने करावे अशी व्यवसथा आजपर्यंत कशीबशी पार पडली.  मनू पालटल्यामुळे असली जुनीपुराणी व्यवस्था पुढे टिकणार नाही अशा तक्रारी पुष्कळ ऐकल्या; पण हा प्रश्न सोडविण्याला मात्र कोणीच पुढे येत नाही.  अस्पृश्यता निवारण्याचा प्रश्न आता काँग्रेसने हाती घेतला आहे व सक्तीच्या शिक्षणाची बिलेही पास होऊ लागली आहेत.  पण रड आणि ओरड तशीच कायम आहे.  ह्यावरून असे दिसते की, लोकशिक्षण, अस्पृश्यतानिवारण वगैरेसारखी कामे सार्वजनिक ठरावापेक्षा बहुत करून सार्वजनिक स्वार्थत्यागावरच अधिक अवलंबून असावीत.  दिवसेंदिवस अशा स्वार्थत्यागास मात्र अधिक ओहोटी लागल्यामुळे काही लोक त्यागाची उणीव शाब्दिक ठरावांनी भरून काढू पाहत आहेत.  सामाजिक सुधारणेला राजकीय स्वरूप आल्याने व जातीजातींमध्ये जगभर तेढ माजू लागल्यामुळे असल्या मिशनच्या बाबतीत कच्च्या दिलाच्या माणसांनी निराश होणे साहजिक आहे.  असली कामे जड साधनांपेक्षा आध्यात्मिक साधनांनीच जास्त साध्य होणार हे खरे.  पण हल्ली जे भयंकर युगांतर होत आहे त्यात आध्यात्मिक साधने मागे पडून फेरपक्षाच्या जड साधनांचा गवगवा फार माजला आहे.  त्यामुळे ''अस्पृश्य'' वर्गाच्या काही पुढाऱ्यांची दिशाभूल मात्र होण्याचा संभव बराच आहे.  सक्तीचे शिक्षण मिळाले तरी खरी अस्पृश्यता जाण्याला थोडा जास्तच अवधी लागेल अशी भीती आहे.  मुंबई, पुणे, नागपूर, हुबळी मंगळूर, कालिकत, बंगलोर, मद्रास, भावनगर, राजकोट वगैरे ठिकाणी ह्या मिशनची ठाणी आहेत.  ती चालू राहोत किंवा बंद पडोत, काँग्रेस कितीही ठराव व कौन्सिले कितीही बिले पास करोत, जोपर्यंत ''स्पृश्य'' मानिलेल्यांचा स्वार्थत्याग आणि ममता व ''अस्पृश्य'' मानिलेल्यांची सहनशीलता आणि सहकारिता ही वाढत नाहीत, तोपर्यंत ह्या मिशनचे काम संपले असे म्हणता येणार नाही.  ईश्वर करो आणि हे काम लवकर संपो !!

---------------------------------------------------------
* सुबोधपत्रिका, २९ ऑक्टोबर १९२२
---------------------------------------------------------
पुणे येथील नव्या इमारती बांधण्याची सर्व कामे आता संपत आली आहेत.  कंत्राटदाराच्या अडचणींमुळे त्यांनी मुख्य इमारत अद्यापि मिशनच्या ताब्यात दिली नसली, तरी लवकरच त्यांच्याकडून काम संपून प्रवेश समारंभ होण्यास हरकत राहणार नाही.  एकंदर खर्च एक लाख रुपयांवर होईल.  अशा कठीण काळात मिशनला इतक्या इमारती मिळाल्या ही ईश्वरीच देणगी समजावयाची.  इंदूरच्या महाराजांनी पहिले २० हजार रुपये दिले नसते तर ही कल्पनाच निघाली नसती.  मुंबई सरकारांनी बरीच देणगी दिल्याने मिशन त्यांचेही आभारी आहे.  पुणे शाखा जड साधनांच्या दृष्टीने आता स्थिर झाली असे म्हणता येईल.  आपली उन्नती करून घेणे हे यापुढे ''बहिष्कृत'' वर्गावरच अधिक अवलंबून आहे.  त्यांची दोषैकदृष्टी लवकरच कमी न होईल तर ''वरिष्ठ'' म्हणविणाऱ्या वर्गातून त्यांच्या सेवेस जास्त माणसे वाहून घेतील असे दिसत नाही.  जी माणसे अद्यापि टिकून आहेत, त्यांच्यामध्येही खऱ्याखोटया सबबीवर वितंडवाद माजणे चालू कलियुगात शोभण्यासारखेच आहे.  तथापि कोणीही त्यांचा अंत पाहण्यात आपला काळ दवडणार नाही अशी आशा आहे.  शेवटी कर्ता करविता परमेश्वर समर्थ हेच खरे !

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

Bhimrao R. Ambedkar, Esq.
(Written Statement)
6850. ..."...(1) the most difficult and the most momentous question of Government (is) how to transmit the force of individual opinion and preference into public action. This is the crux of popular institutions." So says Professor A. B. Hart. But this is only half the definition of popular Government. It is therefore necessary to emphasize the other half, which is equal if not more in importance. As the Government is the most important field for the exercise of individual capacities, it is in the interest of the people that no person as such should be denied the opportunity of actively participating in the process of government. That is to say popular Government is not only Government for the people but by the people. To express the same in a different way, representation of opinions by itself is not sufficient to constitute popular Government. To cover its true meaning it requires personal representation as well. It is because the former is often found without the latter that the Franchise Committee has to see in devising the franchises and constituencies for a popular Government in India, it provides for both, i.e. representation of opinions and representation of persons. Any scheme of franchise and constituency that fails to bring this about fails to create a popular Government.

6851. ...(2) Success in this task will ultimately depend upon the accuracy of the de facto conception of the society which is to be given the popular form of Government. De facto India was well portrayed by Lord Dufferin when he described it as a—

“Population ...composed of a large number of distinct nationalities, professing various religions, practising diverse rites speaking different languages, while many of them... still further separated from one another by discordant prejudices, by conflicting sources of usages, and even antagonistic material interests. But perhaps the most patent characteristic of our Indian cosmos is its division into two mighty political communities as distant from each other as the poles asunder... On the one hand the Hindus... with their elaborate caste distinctions.... on the other hand, the Mahomedans... with their social equality. To these must be added a host of minor nationalities most of them numbering millions—almos as widely differentiated from one another by ethnological or politics distinctions as are the Hindus from the Mohamedans, such as Sikhs, with their warlike habits and traditions and their enthusiastic religious beliefs... the Rohillas, the Pathans, the Assamese—the Baluchis and other wild and material tribes on our frontiers—the hillmen dwelling in the folds of the Himalayas—our subjects in Burma, Mongal in race and Buddhist in religion—the Khonds, Mhairs and Bheels and other non- Aryan people in the centre and south of India—and the enterprising Parsees, with their rapidly developing manufactures and commercial interests. Again, amongst these numerous communities may be found, at one and the same moment, all the various stages of civilization through which mankind has passed from the prehistoric ages to the present days.”

6852. ...(3) Englishmen have all along insisted that India is unfit for representative Government because of the division of her population into castes and creeds. This does not carry conviction with the advanced wing of Indian politicians. When they say that there are also social divisions in Europe as there are in India they are amply supported by facts. The social divisions of India are equalled, if not outdone, in a country like the United States of America. Corresponding to those in the former, we have in the latter men banded together in a criminal conspiracy and trust or combinations that prey upon the public. Not only are there political sub-divisions but industrial, scientific, religious associations differing in their aims and their attitudes towards each other. Apart from political parties with diverse ends, social sets, cliques and gangs we find in the United States of America more permanent divisions of the population such as the Poles, Dutch, Swedes, Germans, Russians, etc., each with its own language, religious and moral codes and traditions. If social divisions unfit a country for representative Government, it should unfit the United States of America as much as India. But if with all the social divisions the United States of America is fit for representative Government, why not India? Ask the Indian politicians, so entrenched it is difficult to dislodge them, either to show that the social divisions of India are of a different kind or grant them their contention. Without these two there is no third alternative possible.

6853. ...(4) In my opinion their contention cannot be granted for the social division of India do matter in politics. How they matter can best shown by understanding when they don’t matter. Men live in a community in virtue of the things they have in common. What they must have in common in order to form a community are aims, beliefs, aspirations, knowledge, a common understanding; or to use the language of the Sociologists, they must be like-minded. But how do they come to have these things in common or how do they become like-minded? Certainly not by sharing with another as one would do in the case of Piece of cake. To cultivate an attitude similar to others or to be like-minded with others is to be in communication with them or to participate their activity. Persons do not become like-minded by merely living in physical proximity, any more than they cease to be like-minded by being distant from each other. Participation in a group is the only way of being like-minded with the group. Each Group tends to create its own distinctive type of like-mindedness, but where there are more than one group to be brought into political union, there would be conflict among the differently like-minded. And so long as the groups remain isolated the conflict is bound to continue and prevent the harmony of action. It is the isolation of the groups that is the chief evil. Where the groups allow of endosmosis they cease to be evil. For endosmosis among the groups makes possible a resocialization of once socialized attitudes. In place of the old it creates a new like-mindedness which is representative of the interests, aims, and aspirations of all the various groups concerned. Like-mindedness is essential for an harmonious life, social or political and, as has just been shown, it depends upon the extent of communication, participation or endosmosis. Applying this test to the division in India, we must pronounce upon them as constituting an obstacle in the path of realizing an harmonious political life.

6854. ...(5) The groups or divisons each with its set like-mindedness that are sure to be in conflict may be given as follows :— (1) Hindus; (2) Mohamedans; (3) Christians;  (4) Parsees; (5) Jews, etc.

Except the Hindus the rest of the divisions are marked by such complete freedom of communication from within that we may expect their members to be perfectly like-minded with respect to one another. Regarding the Hindus, however, the analysis must be carried on a little farther. The significant fact about the Hindus is that before they are Hindus they are members of some caste. The castes are so exclusive and isolated that the consciousness of being a Hindu would be the chief guide of a Hindu’s activity towards non-Hindu. But as against a Hindu of a different caste his caste consciousness would be the chief guide of activity. From this it is plain that as between two Hindus caste-like- mindedness is more powerful than the like-mindedness due to their both being Hindus. Thus from within the Hindus, as from without, there is likely to be a conflict of like-minded persons. There are some who argue that this conflict runs through the whole gamut of the caste system- But this is protesting too much. From the point of view of communication the Hindus, in spite of castes, divide themselves into two significant groups—the touchables and the untouchables. The touchables have enough communication between them to enable us to say that the conflict of like-mindedness so far as they are concerned is not muc to be dreaded. But there is a real difference and consequent conflict between the like-mindedness of the touchables and the untouchables. Untouchability is the strongest ban on the endosmosis between them. Their complete isolation accounts for the acuteness of the difference of like-mindedness.

The real social divisions of India then are :—  (1) Touchable Hindus.
(2)Untouchable Hindus. (3) Mohamedans. (4) Christians. (5) Parsees. (6) Jews.

6855. ...(6) It will not do to ignore these real divisions in devising a system of policy, if the polity is to take the form of popular Govt. But if the success of popular Government depends upon how well the constituencies and franchises transmit the social forces and how well do they secure personal representation, we must first study the form which the conflict between these groups will assume in an election.

6856. ...(7) In a territorial constituency, which will group together voters belonging to the above groups, a majority of votes will declare a candidate to be a representative for the constituency in question. Now the question arises : is such a candidate a true representative of the groups covered by the territorial constituency? Is he a true mirror of the mind of the constituency? Is he a representative of all the interests in the constituency? To be concrete, will a Hindu candidate represent Mohamedan interests? At this stage it must be recalled that the various divisions described above are held together by a community of interests which are non-secular or purely religious. We cannot say that each division is held together by a community of interests which are secular or material. If so, then for secular purposes the groups will be broken up. From the point of view of material interests there are no such people as Mohamedans, Parsees, Hindus, etc. There will be in each of these groups landlords, labourers, capitalists, freetraders, protectionists, etc; oach of the groups having community of interests which are material, will be composed of Hindus, Mohamedan, Parsees, etc. Consquently, a Hindu candidate can very well represent the material interests of the Mohamedan and vice versa. There is thus no conflict of material interest in the main among the communities as such. If we suppose that religious interests in future will occupy a subordinate place in the affairs of men, the secular interests of a group can be well represented by a candidate from another group.

6857. ...(8) From this point of view a territorial constituency will be sufficient for a popular Government. A little more consideration will show that it will be sufficient for only one-half the definition of popular government. How true it is will be shown presently. In an electoral fight between the various groups in a territorial constituency the voters will discriminate in favour of a candidate with whom they are in sympathy. But with whom they will be in sympathy is determined for them in advance. Given two candidates belonging to different groups but purporting to represent the same interest, the voters will mass their votes the person belonging to the same community. Any group yielding a large number of electors will have its own candidate elected. This discrimination on the part of the voters, though it may not leave unrepresented the interests of the members of the minor groups, leaves them without any change of personal representation.

6858. ...(9) To those who are busy in devising schemes for the proper and adequate representation of interests and opinions, dilating on the importance of personal representation is likely to seem idle. But personal representation is not therefore unimportant. In recent times "Government for the people” has claimed more attention than “Government by the people” In fact there are instances to show that “Government for the people” can exist in the best sense of the phrase without there being a “Government by the people". Yet ail political theorists will unanimously condemn such a form of Government. And the why of it is important to know. It will be granted that each kind of association, as it is an educative environment, exercises a formative influence on the active dispositions of its members. Consequently, what one is as a person is what one is as associated with others. A Government lor the people, but not by the people, is sure to educate some into masters and others into subjects; because it is by the reflex effects of association that one can feel and measure the growth of personality. The growth of personality is the highest aim of society. Social arrangement must secure free initiative and opportunity to every individual to assume any role he is capable of assuming provided it is socially desirable. A new rule is a renewal and growth of personality. But when an association— and a Government is after all an association—is such that in it every role cannot be assumed by all, it tends to develop the personality ol the few at the cost of the many—a result scrupulously to be avoided in the interest of Democracy. To be specific, it is not enough to be electors only. It is necessary to be law-makers; otherwise who can be law-makers will be masters of those who can only be electors.

6858. ...(10) Territorial constituencies are therefore objected to, and rightly, on the ground that they do nothing to prevent this absurd outcome. They erroneously suppose that electors will vote on the programmers of the candidates without any regard for their persona. As a matter of fact the electors before they are electors are primarily members of a group. The persona of the candidates does matter with them. Naturally, therefore, as members of a group they prefer the candidate who belongs to their group to another candidate who does not belong to their group though both of them claim to represent the same interest. As a result of this preference the electors of a large group are destined to rise to a higher position of becoming eventual law-makers, while the electors of a smaller group for no fault of theirs are doomed to a lower position of remaining electors. One crux of popular Government is the representation of interests and opinions. The other crux is personal representation. Territorial constituencies fail to create popular Government because they fail to secure personal representation to members of minor groups.

6860. ...(11) If this is a correct analysis as to how the social divisions operate to the prejudice of the political life of some communities, never was a more improper remedy advocated to meet the situation than proportional representation. Proportional representation is intended to give proportionate representation to views. It presupposes that voters vote for a candidate because of his views and not because of his persona. Proportional representation is ill-suited for the purpose in hand.

6861. ...(12) We have therefore two possible methods of meeting the situation : either to reserve seats in plural constituencies for those minorities that cannot otherwise secure personal representation, or grant communal electorates. Both have their usefulness. So far as the representation of the Mohamedans is concerned, it is highly desirable that they should participate in a general election with seats reserved for them in plural constituencies. The angularity of the division that separates the Hindus and Mohamedans is already sharp and communal representation, it may be urged, sharpens it the more. Communal election however seems to be a settled fact so far as the Mohamedans are concerned and nothing is likely to alter it even though alternation is likely to be beneficial.

6862. ...(13) But this argument is mainly intended to concern itself with the representation of the Hindus in general, and of the untouchable Hindus in particular. The discussion of the representation of the Hindus may be best introduced by a quotation which expresses the newer consciousness that has arisen in the various Hindu groups. It is said :

“A community may claim representation only on the ground of separate interests which require protection. In India, such interests are of three kinds only: either they arise out of religious antipathies which are pretty strong in India, or out of the backward state of a community in educational matters, or out of the socio-religious disabilities to which a community may be subject. Confining ourselves to the Hindu communities there are certain communities who, besides being very backward, are suffering under a great social tyranny. The untouchable classes must have their own men in the Council Hall to fight for the redress of their grievances. The non-Brahmins as a class are subjected to the social and intellectual domination of the Brahmin priesthood and may therefore rightly advocate separate representation."

6863. ...(14) From this it will be seen that the new consciousness among the Hindus while acknowledging the separate interests of the untouchables does not accept the position that the touchable Hindus orm a group by themselves. The new consciousness insists on dividing the touchable group into Brahmins and non-Brahmins each with its own separate interests. Separate electorates or reserved seats in mixed electorates are demanded for the three groups in which the Hindus are divided. Before dealing with the problem of the representation of the untouchables something will be said on the question of the Brahmins and non-Brahmins.

6864. ...(15) That the non-Brahmins are “backward in educational matters" cannot be said in any way to be their special interest. It is the general interest of all even of those Brahmins who are educationally backward. "The intellectual and social domination of the Brahmins" is not a matter that affects the non-Brahmins alone. It affects all and it is therefore the interest of all. What remains then as a special interest for the non-Brahmins to require their protection?

The case for separate representation for non-Brahmins fails because they cannot prove to have a common non-Brahmin interest.

6865. ...(16) But do they fail to secure personal representation? This can be best shown by reference to figures.

Group - I
(1) Caste of Local Board voters.
(2) Number of voters for the Local Boards of the Districts of Belgaum, Bijapur & Dharwar.
Group - II
(3) Total population of the three districts.
(4) Number of voters for the Local Boards of the districts of Ratnagiri & Kolaba.
(5) Total population of the two Districts.
Table 1 (To see table click here)

6866. ...Reducing the above figures to the basis of a thousand we have the following interesting result.
Group - I
(1) Names of Castes.
(2) Proportion of population of a caste to every thousand of the population covered.
(3) Proportion of voters of a caste to every thousand of the population of the same caste.
(4) Proportion of voters of caste to every thousand of voters.
(5) Proportion of population of caste to every thousand of the population covered.
Group - II
(6) Proportion of voters of a caste to every thousand of the Population of the same caste.
(7) Proportion of voters of a caste to every thousand of voters.
Table 2 (To see table click here)

6867. ...So arranged, the conclusions to be drawn from these figures are highly important.

(1) The Brahmins, given a uniform franchise for all, though a small minority so far as numbers are concerned becomes a majority so far as the total of voters is concerned as is the case in Group II.
(2) Though with an uniform franchise the non-Brahmin communities like the Lingayats and Marathas do not fail to figure on the voters’ list, the proportion of their population to their voters is insignificant as compared with the proportion which the Brahmin population bears to the Brahmin voters.

6868. ...(17) The proportion of the Brahmins to their voters is really extravagant. It is justified neither by faith in them nor by their own numbers. The Lingayats though they can legitimately complain that the proportion of their voters is small will succeed in securing personal representation. The Marathas though larger in numbers than the Brahmins besides the very small proportion of their voters suffer on the voters’ list and very likely will fail to secure personal representation for themselves.

6869. ...So argued, the case for special provision of the Marathas can be sustained and should be admitted.

6870. ...(18) The question is what form the provision should take. In my opinion such provision instead of taking the form of separate electorates of reserved seats should take the form of a low pitched franchise. The franchise for the non-Brahmin should be lower than that for the Brahmin. By this arrangement the Marathas would improve their position on the voters’ list and the altogether favoured position of the Brahmin would be equalized. It is in the interest of all that the Brahmin should not play such a preponderant part in politics as he has been doing hitherto. He has exerted a pernicious influence ion the social lile of the country and it is in the interest of all that his pernicious influence should be kept at a minimum in politics. As he is the most exclusive he is most anti-social.

6871. ...(19) Even the authors of the report on constitutional reforms are not in favour of a limited or uniform franchise. They say “we consider that the limitations of the franchise, which it is obviously desirable to make as broad as possible, should be determined rather with reference to practical difficulties than to any a priori considerations as to the degree of education or amount of income which may be held to constitute a qualification. It is possible that owing to unequal distribution of population and wealth it may be necessary to differentiate the qualifications for a vote not merely between provinces, but between different parts of the same province”. (P. 147) To this I should like to add that we should differentiate the qualifications for a vote not merely between provinces or parts thereof but between communities of the same province. Without this differentiation some communities with a small but wealthy or educated population will secure more votes than a large community consisting of poor and uneducated members. Uniformity in franchise should be dispensed with. An important result will be that communa representation or reservation of seats for some non-Brahmin communities who are now clamouring for it would be avoided.

6872. ...(20) The untouchables are usually regarded as objects of pity but they are ignored in any political scheme on the score that they have no interests to protect. And yet their interests are the greatest. Not that they have large property to protect from confiscation. But they have their very persona confiscated. The socio religious disabilities have dehumanized the untouchables and their interests at stake are therefore the interests of humanity. The interests of property are nothing before such primary interests.

6873. ...(21) If one agrees with the definition of slave as given by Plato, who defines him as one who accepts from another the purposes which control his conduct, the untouchables are really slaves. The untouchables are so socialized as never to complain of their low estate. Still less do they ever dream of trying to improve their lot, by forcing the other classes to treat them with that common respect which one man owes to another. The idea that they have been born to their lot is so ingrained in their mind that it never occurs to them to think that their fate is anything but irrevocable. Nothing will ever persuade them that men are all made of the same clay, or that they have the right to insist on better treatment than that meted out to them.

6874. ...(22) The exact description of the treatment cannot be attempted. The word untouchable is an epitome of their ills and sufferings. Not only has untouchability arrested the growth of their personality but it comes in the way of their material well-being. It has also deprived them of certain civil rights. For instance, in Konkan the untouchables are prohibited from using the public road. If some high caste man happens to cross him, he has to be out of the way and stand at such a distance that his shadow will not fall on the high caste man. The untouchable is not even a citizen. Citizenship is a bundle of rights such as (1) personal liberty, (2) personal security, (3) rights to hold private property, (4) equality before law, (5) liberty of conscience, (6) freedom of opinion and speech, (7) right of assembly, (8) right of representation in a country’s Government and (9) right to hold office under the State. The British Government by gradual growth may be said to have conceded these rights at least in theory to its Indian subjects. The right of representation and the right to hold office under the State are the two most important rights that make up citizenship. But the untouchability of the untouchables puts these rights far beyond their reach. In a few places they do not even possess such insignificant rights as personal liberty and personal security, and equality before law is not always assured to them. These are the interests of the untouchables. And as can be easily seen they can be represented by the untouchables alone. They are distinctively their own interests and none else can truly voice them. A free trade interest can be voiced by a Brahmin, a Mahomedan or a Maratha equally well. But none of these can speak for the interests of the untouchables because they are not untouchables. Untouchability constitutes a definite set of interests which the untouchables alone can speak for. Hence it is evident that we must find the untouchables to represent their grievances which are their interests and, secondly, we must find them in such numbers as will constitute a force sufficient to claim redress.

6875. ...(23) Now, will a general territorial electorate provide for the adequate return of the untouchables to the law-making body ? Referring back to the figures we find that the untouchables (represented in the table by the Mahars), though they formed 69.4 in every thousand of the population, did not claim even a voter from their class. Under such circumstances it is impossible for them to elect their own man in a general electorate. On the other hand they must despair of any votes being cast by the touchable Hindus for an untouchable candidate, — The gradation of castes produces a certain theological basis which cuts the untouchables both ways : in the minds of the lower orders it creates a preference for the higher orders while it creates a contempt for the lower orders in the minds of the higher orders. Thus the ascending scale of preference and the descending scale of hatred and contempt beggars the untouchables both ways. Without giving a single vote to the untouchables the touchables are sure to make a large draft on the already meagre voting strength of the untouchables.

6876. ...(24) So situated, the untouchables with the largest interests at stake will be the greatest sufferers in a general territorial electorate. To give them an opening special provision shall have to be made for their adequate representation. But before a scheme can be outlined it is necessary to see how much is the untouchable population in the Bombay Presidency. The Census Report for the Bombay Presidency for the year 1911 gives the following figures for castes which “cause pollution" :—
Table 3 (To see table click here)

6877. ...The following figures give the distribution of the untouchables by districts :—
Table 4 (To see table click here)

6878. ...(25) The total population of the Bombay Presidency by the Census of 1911 (British districts only) is 19,626,477. Of this the untouchable population is 1,627,980 or 8 percent of the total. Assuming for the present the Bombay Legislative Council to consist of 100 elected members, the untouchables should have 8 representatives to represent them in the Council. If we distribute one representative to every 200,000 of the people (which is just the ratio of 100 representatives to the 20 millions of the population), then the untouchables can by right claim 8 representatives to themselves. But the untouchables of the Bombay Presidency may be allowed to elect 9 members in all. The election of one additional member will be justified later on.

6879. ...(26) Allowing them to elect 9 members, the constituencies which are to elect them should be as follows :-
Table 5 (To see table click here)

1. The various districts of the Presidency except the City of Bombay and the Province of Sind should be grouped together on a linguistic basis as follows :— (To see table click here)

6880. ...The following then should be the constituencies of the untouchables and the number of representatives which each constituency should elect :-
(To see table click here)

6881. ...(27) These 9 elected members should form a constituency to elect one member from among themselves to represent the untouchables of this Presidency in the Imperial Legislative Council.

6882. ...(28) It may be objected that though 8 representatives are not in excess to the untouchable population it may be in excess to the voting strength of untouchables. That the untouchables are a poor community and that under the same franchize they yield per thousand a smaller proportion of voters than other communities is a fact. But if the grave position of the untouchables is admitted instead of restricting their number of representatives, the aim should be to increase the number of their voters, i.e., we must aim at lowering the franchize so far as the untouchables are concerned.

6883. ...(29) What the franchize should be is a very important question. There is a line of argument which urges that franchize should be given to those only who can be expected to make an intelligent use of it. As against this view it can be said in the words of Prof. L. T. Hobhouse that it is true that “the success of democracy depends on the response of voters to the opportunities given them. But conversely the opportunities must be given in order to call forth the response. The exercise of popular Government is itself all education...enfranchisement itself may precisely be the stimulus needed to awaken interest... The ballot alone effectively liberates the quiet citizen from the tyranny of the shouter and the wirepuller. An impression of existing inertness alone is not a sufficient reason for with-holding responsible Government or restricting the area of suffrage.” Taking into consideration that suffrage is an education and that there are groups with unequal distribution of wealth and education among them and that these groups are not sympathetically like-minded, the authors of the reports rightly argue that the case for uniformity of franchize cannot be sustained.

6884. ...(30) But in the case of the untouchables there are as few reasons for curtailing the number of their representatives as the reasons for widening their electorate are many. If under a given franchize the untouchables do not muster strong as electors, it is not their fault. The very untouchability attached to their person is a bar to their moral and material progress. The principal modes of acquiring wealth are trade, industry or service. The untouchables can engage in none of these because of their untouchability. From an untouchable trader no Hindu will buy. An untouchable cannot be engaged in lucrative service. Military service had been the monopoly of the untouchables since the days of East India Company. They had joined the Army in such large numbers that the Marquis Tweedledale in his note which he submitted the Indian Army Commission of 1859 wrote to say-: “It should never forgotten that India was conquered with the help of the low-caste men." But after the mutiny when the British were able to secure soldiers from the ranks of the Marathas, the position of the low-caste men who had been the prop of the Bombay Army became precarious not because the Marathas were better soldiers but because their theological bias prevented them from serving under low-caste officers. The prejudice was so strong that even the non-caste British had to stop recruitment from the untouchable classes. In like manner, the untouchables are refused service in the Police Force. In a great many of the Government offices it is impossible for an untouchable to get a place. Even in the mills a distinction is observed. The untouchables are not admitted in Weaving Departments of the Cotton Mills though many of them are professional weavers. An instance near at hand may be cited from the school system of the Bombay Municipality. This most cosmopolitan city ruled by a Corporation with a greater freedom than any other Corporation in India has two different sets of schools... .one for the children of touchables and the other for those of the untouchables. This in itself is a point worthy of note. But there is something yet more noteworthy. Following the division of schools it has divided its teaching staff into untouchables and touchables. As the untouchable teachers are short of the demand some of the untouchable schools are manned by teachers from the touchable class. The heart-killing fun of it is that if there is a higher grade open in untouchable school service, as there is bound to be because of few untouchable trained teachers, a touchable teacher can be thrust into the grade. But if a higher grade is open in the touchable school service, no untouchable teacher can be thrust into that grade. He must wait till a vacancy occurs in the untouchable service!!! Such is the ethics of the Hindu Social life. Under it if the untouchables are poor, the committee, it may be hoped, will not deny them representation because of their small electoral roll but will see its way to grant them adequate representation to enable the untouchables to remove the evil conditions that bring about their poverty. At present when all the avenues of acquiring wealth are closed it is unwise to require from the untouchables a high property qualification. To deny them the opportunities of acquiring wealth and then to ask from them a property qualification is to add insult to injury. Just what sort of franchise and just what pitch are required to produce sufficient voting strength from the untouchables? In absence of data, I leave it to the Committee to decide. It would be better to pitch the franchise so low as to educate into political life as many untouchables as possible. They are too degraded to be conscious of themselves. I only wish to emphasize that in deciding upon the representation of the untouchables the Committee looking to their interests at stake will not let the extent of the electorate govern the number of representatives, but will rather let the number of representatives govern the extension of the electorate.

6885. ...(31) In this connection it would not be improper to remind the Committee of Lord Morley who is reported to have said that “the object of Government was that the Legislative Councils should represent truly and effectively with reasonable approach to the balance of real social forces, the wishes and needs of the communities concerned. This could not be done by Algebra, Arithmetic, Geometry or logic but by a wide outlook. He saw no harm as to a compromise that while numbers should be the main factor in determining the extent of representation modifying causes might influence the number of representatives”. It is therefore proposed that the untouchables of the Bombay Presidency should be allowed to elect 9 members through the constituencies made up as above. These 9 members will further form a constituency to elect one member from among themselves to represent the untouchables in the Imperial Legislative Council leaving 8 members to represent the untouchables in the Bombay Legislative Council.

6886. ...(32) Besides communal electorates there are other schemes in the field for the representation of the untouchables. It would not be proper to close this statement without a word of comment on those Schemes.

6887. ...(33) The Congress has denied communal representation except in the case of Mahommedans and it also denies the extensive use of nomination; the only way then left open to the untouchables is to fight in a general electorate. Now this is as it should be if all were equally free to fight. To educate the untouchable by shastras into pro- touchables and the touchables into anti-untouchables and then to propose that the two should fight out at an open poll is to betray signs of mental aberration or a mentality fed on cunning. But it must never be forgotten that the Congress is largely composed of men who are by design political Radicals and social Tories. Their cant is that the Social and political are two distinct things having no bearing on each other. To them the social and political are two suits and can be worn one at a time as the season demands. Such a psychology has to be laughed out because it is too interested to be seriously taken into consideration either for acceptance or for rejection. As it pays to believe in it, it will die a hard death. Starting from this unnatural premise the Congress activities have been quite natural. Those who attend the congress do not care to attend the National Social Conference held in the same Pandal. In fact those who attend the Congress had once started a campaign to refuse the use of the pandal to the Conference which was once refused the pandal in the city of Poona, the roosting place of the intelligentsia of our Presidency. As the Congress is a non-national or anti-national body, its views on communal electorates are worthy of no serious consideration.

6888. ...(34) The moderates in their separate meeting have been more kindly than just. They proposed the reservation of seals for backward communities in plural constituencies. They have not specified the number of seats for the untouchables. But the general sense of many enlightened moderates and others kindly inclined is that one or two representatives of the untouchables in the Legislative Council would suffice. It is impossible to agree with these gentlemen though they are entitled to gratitude for this much sympathy. One or two representatives of the untouchables are as good as having none. A Legislative Council is not an old curiosity shop. It will be a Council with powers to make or mar the fortunes of society. How can one or two untouchables carry a legislative measure to improve their condition or prevent a legislative measure worsening their estate ? To be frank, the untouchables cannot expect much good from the political power to be given over to the high caste Hindus. Though the power may not be used against the untouchables and one cannot be altogether sure of this, it may not be used for their betterment. A Legislative Council may be sovereign to do anything it like but what it will like to do depends upon its own character. The English Parliament, we may be certain, though it is sovereign to do anything, will not make the preservation of blue-eyed babies illegal. The Sultan will not, though he can, change the religion of Mahomed just as the Pope will not, though he can, overthrow the religion of Christ. In the same way legislature, mainly composed of high caste men, will not pass a law removing untouchability, sanctioning intermarriages, removing the ban on the use of public streets, public temples, public schools; in short, cleansing the person of the untouchables. This is not because they cannot, but chiefly because they will not. A legislature is the product of a certain social condition and its power is determined by whatever determines society. This is too obvious to be denied. What may happen in future can be guessed from what has happened in the past. The high caste men in the Council do not like any social question being brought before the legislature, as may be seen from the fact of the Resolution introduced by the Honourable Mr. Dadabhoy in 1916 in the Imperial Legislative Council. That it was adversely criticized by many who claimed to evince some interest in the untouchables is too well known to need repetition. But what is not well known is that though the resolution was lost the mover was not pardoned; for the very moving of such a nasty resolution was regarded as a sin. At a subsequent election the mover had to make room for the Honourable Mr. Khaparde, who once wrote in an article : "Those who work for the elevation of the untouchables are themselves degraded.”

6889. ...Isn’t this sympathy of the higher castes for the untouchables sympathy with a vengeance?

6890. ...(35) Those who tell that one or two members would suffice for the untouchables fail to grasp the true import of political right. The chief import of a political right though technically summed up in the power to vote does lie either in voting upon for laws or those who make laws; neither does it consist in the right to speak for or against a certain measure nor in being able to say “yea or nay” upon roll-call; to be able to put into a ballot-box a piece of paper with a number of names written thereon is an act which, like those mentioned above, of itself possesses no value which stamps it as inherently superior to many of the most ordinary transactions of daily life. They are educative but as much as any transaction is. The chief significance of suffrage or a political right consists in a chance for active and direct participation in the regulation of the terms upon which associated life shall be sustained. Now the terms upon which the associated life between the touchables and untouchables is carried on today are the most ignominious to the former and highly detrimental to the latter. To make effective the capacities of a people there must be the power to fix the social conditions of their exercise. If the conditions are too obdurate, it is in the interest of the untouchables as well as of the touchables that the conditions should be revised. The untouchables must be in a position to influence the revision. Looking to the gravity of their interests, they should get their representation as proposed in proportion to their population. One or two is only kind but neither just nor sufficient. As Lord Morley says in an earlier quotation, 'needs not numbers should govern the extent of representations.'

6891. ...(36) Recently there is brought into the forefront a rival scheme for the representation of the untouchables by the Depressed Class Mission. The scheme is known as co-option. The scheme proposes that the representatives of the untouchables should be nominated by the co-option of the elected members of the Council. Whether one should laugh or cry at the solicitude of the mission for the untouchables it is rather difficult to decide. To cry is to believe that such a silly scheme would ever be adopted. The best way is to laugh it out. From the scheme can be easily seen that what is sometimes called benevolent interest in others may be an unwilling mask for an attempt to dictate to them what their good shall be, instead of an endeavour to agree them so that they may seek and find the good of their own choice. The mission it must be said, was started with the intention of improving the condition of the Depressed classes by emancipating them from the social tyranny of their high caste masters. But the mission has fallen on such bad times that it is forced to advocate a scheme by which its wards or their representatives will be bounden slaves of their past masters. The masters and the mission have thus met and evolved a scheme which will keep the Depressed eternally Depressed without any hope of deliverance. Such tactics do not deceive the untouchables ignorant as they are; much less will they deceive the Franchise Committee. From another point of view the scheme of the Mission is unacceptable. It is aggravating to see the Mission proposing a scheme for the representation of the untouchables while persistently refusing to admit an untouchable in its governing council. Interested and officious as it is, its scheme must be rejected.

6892. ...(37) Nomination even though by Government, in itself to be preferred to the former kind of nomination, is to be objected to from the stand-point of the untouchables. Apart from restricting the freedom of the representatives it fails to give political education which is the urgent need of all communities, much more of the untouchables.

6893. ...(38) At this stage we must consider the argument against communal representation. The first argument raised by the authors of the report is to the effect “that the history of self government among the nations who have developed it is decisively against" communal representation. But on an earlier page the authors say that the difference of caste and creeds must be taken “into account as presenting a feature of Indian Society which is out of harmony with the ideas on which elsewhere in the world representative institutions rest” (p. 97). In writing the former the later analysis of the situation must have vanished from their minds, else we must say that the authors could hold two opposing views at the same time. Presented in juxtaposition, the authors must be expected to agree to communal representation on the score of an exceptional remedy required to meet an exceptional situation.

6894. ...(39) Another and chief argument against communal representation is that it will perpetuate social divisions. The fun of it is that those who uphold the social divisions are the loudest in their expression of this adverse argument. The committee will please note that those who are the opponents of communal representation on this score are also the staunchest opponents of Mr. Patel’s Inter-Caste Marriage Bill as a caste-breaking bill. The sincerity of those who bring forward this argument is seriously to be doubted. But as even the authors of the report have put it as a second count against communal representation, this particular argument must be met if possible.

Does communal representation perpetuate social divisions? If you look upon communal representation as making electoral Colleges of social divisions, the criticism may be said to be valid. This is true only if it is presupposed that the divisions are no real divisions and that they don’t matter. This is as false a pre-supposition as that of an inviting India which is made when it is said that Englishmen are unsocial- Communal Representation is a device to ward off the evil effects of the divisions. To those who, while agreeing to this particular benefit of communal representation, object to it on the score that it perpetuates the divisions it can be shown there is another perspective from which it can be said that communal representation instead of perpetuating the social divisions is one of the ways of dissolving them.

6895. ...(40) While communal electorates will be coterminous with social divisions their chief effect will be to bring together men from diverse castes who would not otherwise mix together into the Legislative Council. The Legislative Council will thus become a new cycle of participation in which the representatives of various castes who were erewhile isolated and therefore anti-social will be thrown into an associated life. An active participation in an associated life, in its turn, will not leave unaffected the dispositions and attitudes of those who participate. A caste or a religious group to-day is a certain attitude. So long as each caste or a group remains isolated its attitude remains fossilized. But the moment the several castes and groups begin to have contact and co-operation with one another the resocialization of the fossilized attitude is bound to be the result. If the Hindus become resocialized with regard to their attitude towards Mohammedans, Christians, etc., and the Mohammedans, Christians, etc., become resocialized with regard to their attitudes towards the Hindu, or the touchable Hindus with regard to the untouchables, caste and divisions will vanish. If caste is an attitude and it is nothing else, it must be said to be dissolved when that particular attitude symbolizing the caste is dissolved. But the existing set attitude representing the diverse caste and groups will be dissolved only if the diverse groups meet together and take part in a common activity. Such changes of disposition and attitudes will not be ephemeral but will, in their turn, influence associated life outside the Council Hall. The more opportunities are created for such conjoint activities the better. The resocialization will then be on a larger scale and bring about a speedier end of caste and groups. Thus those who condemn communal representation on the score of perpetuating the existing divisions will welcome it, on reflection, as a potent solvent for dissolving them.

6896. ...(41) The importance and necessity of communal and adequate representation of untouchables is beyond question. The depth of emotion with which the untouchables speak on this topic must have been easily gauged when the untouchables of the Madras Presidency fold Mr. Montagu that there would be bloodshed if Home Rule for India was not accompanied by communal representation to the untouchables. The authors of the Report however are actuated by a faith in the intelligentsia to effect all reforms for the elevation of the untouchables from permanent degradation and ostracism. They say they find the educated Indian "organizing effort not for political ends alone but for various forms of public and social service.” As the authors have connived at the demands of the untouchables on this score it is but proper to investigate whether their faith is well grounded. On education and its social value the words of Joseph Addision are not too stale to be recalled. He said, "There can be no greater injury to human society than that good Talents among men should be held Honourable to those who are endowed with them without any regard how they are applied. The Gifts of Nature and the Accomplishments of Art are valuable but as they are exerted in the interest of virtue or governed by the Rules of Honour. We ought to abstract our minds from the observation of an excellence in those we converse with, till we have taken some notice or received some good information of the Disposition of their Minds, otherwise they make us fond of those whom our reason and judgement will tell us we ought to abhor.”

6897. ...(42) Statistics will show that the intelligentsia and the Brahmin caste are exchangeble terms. The disposition of the intelligentsia is a Brahmin disposition. Its outlook is a Brahmin outlook. Though he has learned to speak in the name of all, the Brahmin leader is in no sense a leader of the people. He is a leader of his caste at best, for he feels them as he does for no other people. It is not intended to say that there are no Brahmins who feel for the untouchables. To be just, there are a few more moderate and rational Brahmins who admit the frightful nature of the institution of untouchability in the abstract and perceive the dangers to society with which it is fraught. But the great majority of the Brahmins are those who doggedly deny the horrors of the system in the teeth of such a mass of evidence as never was brought to bear on any other subject and to which the experience of every day contributes its immense amount; who, when they speak of freedom, mean the freedom to oppress their kind and to be savage, merciless and cruel, and whose inalienable rights can only have their growth in the wrongs of the untouchables. Their delicate gentility will neither bear the Englishmen as superior nor will it brook the untouchable as equal “I will not tolerate a man above me, and of those below none must approach too near" sums up the true spirit of their social as well as political creed. Those who speak against the antisocial spirit of the Brahmin leaders are often cautioned that in their denunciation they do not pay sufficient regard to the existence of the first class of Brahmin leaders. This is no doubt the case. Noble but very rare instances of personal and pecuniary sacrifice may be found among them just as may be found to be tender in the exercise of their unnatural power. Still it is to be feared that this injustice is inseparable from the state of things with which humanity and truth are invoked to deal. The miserable state of the untouchables is not a bit more tolerable because some tender hearts are found to show sympathy, nor can the indignant tide of honest wrath stand still because in its course it overwhelms a few who are comparatively innocent among a host of guilty.

6898. ...(43) The trend of nationalism in India does not warrant us to believe that the few who are sympathetic will grow in volume. On the other hand it is the host of guilty that time is sure to multiply. With the growth of political agitation, the agitation for social reform has subsided and has even vanished. The Prarthana Samaj, the Brahmo Samaj with their elevating influence have become things of the past. The future has few things like these in store. The growth of education if it is confined to one class, will not necessarily lead to liberalism. It may lead to the justification and conservation of class interest; and instead of creating the liberators of the down-trodden, it may create champions of the past and the supporters of the status quo. Isn’t this the effect of education so far? That it will take a new course in future ceteris paribus, there is no ground to believe. Therefore, instead of their leaving the untouchables to the mercy of the higher castes, the wiser policy would be to give power to the untouchables themselves who are anxious, not like others, to usurp power but only to assert their natural place in society.

6899. ...(44) This gigantic world war, however motivated, has yielded what is known as the principle of self determination which is to govern international relations of the future. It is happy to note that the pronouncement of the 20th August 1917 declared the application of the principle to India — a principle which enunciates the rule that every people must be free to determine the conditions under which it is to live. It would be a sign of imperfect realization of the significance of this principle if its application were restricted to international relations, because discord does not exist between nations alone, but there is also discord between classes from within a nation. Wittingly our Indian politicians in their political speeches and harangues hold to the de jure conception of the Indian people. By the de jure conception they conceive of the Indian people as by nature one and emphasize the qualities such as praiseworthy community of purpose and welfare, loyalty to public ends and mutuality of sympathy which accompany this unity. How the de jure and de facto conceptions conflict, it is hoped, the committee will not tail to realize. As an instance the following may be noted. The moral evil to the Indian people of their conquest and subjugation by the British is a theme which is very attractive to the Brahmin politicians, who never fail to make capital out of it. The moral evils were once portrayed by John Shore in his “Notes on Indian Affairs" written in 1832. The late Honourable Mr. Gokhale once voiced the same feeling when speaking about the “excessive costliness of the foreign agency.” He said :

“There is a moral evil which, if anything, is even greater. A kind of dwarfing or stunting of the Indian race is going on under the present system. We must live all the days of our life in an atmosphere of inferiority and the tallest of us must bend, in order that the exigencies of the existing system may be satisfied. The upward impulse, if I may use such an expression, which every schoolboy at Eton and Harrow may feel, that he may ‘one day be a Gladstone or Napoleon or a Wellington, and which may draw forth the best efforts of which he is capable, is denied to us. The full height to which our manhood is capable of rising can never be reached by us under the present system. The moral elevation which every self-governing people feel cannot be felt by us. Our administrative and military talents must gradually disappear, owing to sheer disuse till at last our lot as hewers of wood and drawers of water in our own country, is stereotyped."

6900. ...(45) I beg to invite the attention of the Committee whether these sentiments which have been voiced by a Brahmin ( a noble Brahmin to be sure) to the disgrace of the British bureaucracy cannot be more fittingly voiced by the untouchables to the disgrace of the Brahmin oligarchy? May it be said to the credit of the bureaucracy, that it has disproved the charge of being wooden and shown itself susceptible to feeling by proposing changes in the system of the Government which has dwarfed the personality of those for whom it was devised. But can the oligarchy claim anything half as noble? Their belief is that the Hindu social system has been perfected for all time by their ancestors who had the superhuman vision of all eternity and supernatural power for making infinite provision for future ages. This deep ingrained enthrocentrism has prevented a reconstruction of Hindu Society and stood in the way of a revision of vested rights for the common good A farce of a conference for the removal of untouchability was enacted in March 1918 in Bombay. Doctor Kurtakoti, the Shankaracharya of Kavir fame, though promised to attend, left for Northern India just a day or two before the conference met, on some urgent business. Mr. Tilak is credited with a short speech at the conference which has for the good luck of Mr. Tilak remained unreported. But this was only lip sympathy shown to hoodwink the untouchables for when the draft of the Proclamation Removing Untouchability was presented to Mr. Tilak, it is known on creditable evidence that he refused to honour it with his signature.

6901. ...(46) Here is disclosed a patent disharmony within a nation and therefore a proper field for the application of the principle of self- determination. If the advanced classes are clamouring for its application to India and if the powers that be have sanctioned it, however partially, to ward off the future stunting and dwarfing of the Indian people, may not the untouchables with justice claim its benefit in their own interest? Admitting the necessity of self-determination for the untouchables communal representation cannot be withheld from them, for communal representation and self-determination are but two different phrases which express the same notion.

Supplementary Written Statement of Mr. Bhimrao R. Ambedkar

6902. ...(1) The object of this supplement is primarily, to show how the scheme of representation which I have recommended for the untouchables of the Bombay Presidency in my previous statement can be fitted into the scheme of representation proposed by the Government of Bombay for the composition of the Legislative Council.

6903. ...(2) First I wish to propose certain changes in the number of seats assigned by the Government to the various main constituencies. The several changes proposed are indicated in the following table
Table 6 (To see table click here.)

6904. ...(3) As regards the method of election proposed for I, II, III, IV & V of the above constituencies, I agree with the Government.

6905. ...(4) The Government has reserved 3 seats for the Sind Hindus. I have proposed 4 for them, one of which should be earmarked for the untouchables of Sind to be filled by a communal electorate.

6906. ...(5) For the 6 cities I have reserved 17 seats. Of this I propose that Bombay should be given 10. Of the 10 seats the untouchables of the city should be given 1 seat, also to be filled by a communal electorate.

6907. ...(6) So far it is shown how the Sind untouchables and their fellows in Bombay can be provided for. In addition to these two seats the untouchables of the Presidency proper, excluding the city of Bombay, should be given 7 seats. The constituencies among which these 7 seats are to be distributed I have indicated on page 7 of my previous statement. It is in this fashion that the 9 seats for the untouchables of the Presidency should be carved out. The Government of Bombay finds difficulty in defining the Depressed Classes.

The difficulty is not a real difficulty, for, for all practical purposes, the untouchables and the Depressed classes are the same. Knowing fully well the degradation of the untouchables, the callousness of the Bombay Government is appalling. By refusing to make provision for the representation of the Depressed classes the Government have deliberately thrown the gravest of interests into the greatest of perils-a calamity which I am sure the Committee will avert.

6908. ...(7) Having taken out 7 seats from the 60, I propose to distribute the remaining 53 among the touchable population of the 26 districts as follows :—

(1) ...I allow, though cannot quite agree with the Government, that the 7 districts of Sind should elect 14 members on the basis of 2 per district. But in the case of the 19 districts which are outside Sind I feel that a two-member constituency will not suffice, principally because the touchable Hindu population is not homogeneous. In order to satisfy the aspirations of the subdivisions of the touchable Hindus we must at least in some cases give up the principle of a two-member constituency. [ 91 (2) ] To distribute the 39 seats among the 19 districts in question I should first group the districts on linguistic basis as follows
Table 7 (To see the tables click here.)
III Kanarese

Districts Touchable Hindu Population
Belgam 734,598
Bijapur 677,041
Dharwar 820,345
kanara 372,857

  Total                           2,604,841
Grand total of touchable Hindus in the 19 Districts concerned 12,018,907
6909. ...Of the 39 seats to be distributed I should give 8 seats to the Gujarathi, 23 to the Marathi and 8 to the Kanarese districts.
6910. ...The actual constituencies may be as under : -
Table 9 (To see the tables click here.)

III  KANARESES

(1)  Belgam             1,411,639              XI                 4
(2)  Bijapur             

(3)  Dharwar           1,193,202              XII                4

(4)  Kanara
Total number of representatives for the 19 districts 39.

6911. ...The Principal advantage of such a grouping is that the demand of the Marathas and the Lingayats can be satisfied without resorting to communal representation. There is no sacredness about a district that can plead against transcending its boundaries for political purposes when such a transcending enables us to minimise the field for communal representation.

6912. ...(8) I have differed from the Government of Bombay on the number of representatives to be given to the Mahomedans. Of the two bases, population and the Congress Scheme, the Government of Bombay have preferred the latter without even making a show of reasoning. In doing so they have contravened the most considered opinion of the authors of the Reform Scheme who say that there is no basis other than that of negotiation for the proportion of Mahomedan representation fixed in the Congress League Scheme. It must be urged that looking to its composition the Congress is a body whose vicarious promises can never be binding on the vast population who have played no part in its deliberations.

6913. ...(9) The Mahomedans of this presidency form 20 percent of the total population. On the basis of population therefore, they are entitled only to 20 seats out of the 100 elective seats. But tempering population by need I think 24 seats ought to satisfy them. Any excess over this cannot be tolerated as it will be at the cost of the other communities. Of these 24, the 7 districts of Sind on the basis of 2 per district will return 14 Mahomedans. The other 10 seats may be distributed as follows:—
Table 10 (To see the tables click here.)
6914. ...I should prefer linguistic grouping to divisional grouping even in the case of the Mahomedans. I fail to see how a Mahomedan from Thana can have any affiliation with a Mahomedan of Surat though both the districts come under the same division. To group together for political purposes people who are ethnically different is absurd.

Mr. Bhimrao R. Ambedkar called and examined

6915. ...(Sir Frank Sly). He was a professor in the Sydenham College of Commerce. He graduated from the Elphinstone College, Bombay and was an M. A. of the Colombia University, New York. He was a Mahar by caste and his statement dealt largely with the depressed classes.

6916. ...So far as the Hindu community was concerned, he divided them into two classes, touchables and untouchables; a distinction which was unmistakable in practice and more convenient than a division by castes. He recognised also a distinction between Brahmans and non- Brahmins, but this was of less importance. The distinction between Brahman and non-Brahman would not make much difference as regards the attitude of voter to candidate, but the distinction between touchable and untouchable would make a very great difference.

6917. ...He did not think there was any necessity for communal electorates for non-Brahmins as, if three-member constituencies were granted according to his supplementary statement, non-Brahmans would get some seats. From the figures in para 16 of his written statement he intended to show that on a uniform property qualification, a community which might be in a minority with regard to population might be in a majority in respect of voting strength; some of the communities that he had mentioned might be minorities in the whole province, but majorities in particular districts. They should try to reduce the fever for communal representation as much as possible, and he therefore recommended three-member constituencies.

6918. ...He wanted a variation of the franchise for the untouchables, but if constituencies with more than two members were adopted, the lowering of the franchise became a matter of less importance. In the case of a small constituency, for instance, the Marathas, it might be desirable to group them.

6919. ...If a particular community had a majority of votes in a constituency, there was no need for that community to have separate communal representation. If the untouchables had a majority of votes in a particular constituency, he would not ask for communal representation. It was because they were in a minority and would always remain so on a uniform franchise that he asked for separate representation. His justification for asking for a low franchise was that as the result of being untouchable, the untouchables had no property; they could not trade because they could not find customers. He remembered a case in which a Mahar woman was taken to the police court for selling watermelons. He was not aware of the conditions outside the Bombay Presidency In the mills in the Bombay Presidency, the untouchables were not yet allowed to work in the weaving department; in one case an untouchable did work in the weaving department of a mill saying that he was a Muhammadan, and when found out, he was severely beaten.

6920. ...The definition of an "untouchable" as a person who would cause pollution by his touch, was a satisfactory one for electoral purposes. It was not the case that some castes were considered to be untouchable in some districts and touchable in others.

6921. ...According to his classification the untouchables amounted to about 8 per cent of the population, but he had proposed 9 seats which would make about 9 per cent. These seats should be filled by separate communal election.

6922. ...He was aware that the untouchable in his present state of development was in no way qualified to give a responsible vote. In the whole Bombay Presidency there were one B. A. and 6 or 7 matriculates among the depressed classes. The proportion of those who were literate in English was very small, but not much smaller than in the case of the backward classes. The depressed classes, especially the Mahars and the Chamars, were fit to exercise the vote. He would also give them the votes by way of education. He could find at least 25 or more men amongst them who had passed the 6th or the 7th Standards of a High School, and, although the number was not large, the 9 seats which he suggested them for the depressed classes could be filled from amongst them. Such a candidate in practical matters would be as good as a graduate although the latter might be able to express himself better.

6923. ...He was opposed to any system under which the representatives of the depressed classes were drawn from other classes. Representation by missionaries, for instance, would not be representation in any real sense of the word.

6924. ...He suggested large constituencies for the depressed classes, if such large constituencies had been accepted for the Muhamadans he did not see why they were not practicable in the case of the depressed classes.

6925. ...In order to obtain the required number of seats for the depressed classes he would reduce the number of seats suggested by Government for the Muhammadans, from 18 to 10. This reduction was justificable, as on the population basis the Muhammadans were only entitled to 20 per cent of the seats. He did not consider the Congress League compact as binding on all.

6926. ...(Mr. Hailey) Untouchables were persons to whom certain rights of citizenship had been denied. For instance, it was the right of every citizen to walk down the street, and if a man were prevented from doing so, even temporarily, it was an infringement of his right. Whether a man was prevented from exercising his rights by law or social custom, made very little difference to him. Government had recognised custom and persons belonging to the untouchable classes were not employed in Government service.

6927. ...He suggested the lowering of the franchise qualification in the case of the depressed classes, as it should be the object of the Government to improve the lot of the community.

6928. ...From an examination of the Census Report he would say that the problem of touchable and non-touchable existed in Sind, as although the greater proportion of the population there were Muhammadans, there were also Hindus. If special provision was going to be made for the Hindus in Sind, he did not see why special provision should not be made for the depressed classes also.

6929. ...(Mr. Banerjea) The depressed classes would be able to find 9 men who were able to speak English and who could represent their cause in the Council. The 6th standard was the class below the matriculation, and a man who had passed the 6th standard would be able to follow the debates in the Council. They had about 25 persons who had passed that standard.

6930. ...For political purposes there would be no difficulty in defining the depressed classes, who were the same as the untouchables. No one who was not a member of a depressed class would think of trying to make himself out to be such, though such a thing might occur in the case of the backward classes.

6931. ...He would accept 8 representatives as the minimum for the depressed classes, and they should be elected. Nominated representatives would not be in a position adequately to represent their interests.

6932. ...(Mr. Crump) He had no experience of the problem and conditions of the untouchable classes in Sind, and could not say anything with regard to the statement that there was only one such class, viz. the Bhangis, there. His information was that the total Hindu population in Sind was 837,426, and the total of the untouchable classes 135,224.

6933. ...(Mr. Natarajan) His view was that British rule in India was meant to provide equal opportunities for all, and that in transferring a large share of the power to popular assemblies, arrangements should be made whereby the hardships and disabilities entailed by the social system should not be reproduced and perpetuated in political institutions. As regards the exact position at present, he admitted that, for instance at the Parel school which was meant for the depressed classes, there were many higher-caste pupils, who came there because it was a good school. Similarly as a professor he being a member of a depressed class, had pupils of all classes and found no difficulty in dealing with his higher caste pupils. If the untouchable classes wore recognized by Government by the grant of seats, their status would be raised and their powers would be stimulated. He was not very particular about the number of their seats; all he wanted was something adequate.